Debat: Skolen er lukket

Conni Bergendorff

Kandidat for Venstre KV21

Flere bekymringer, en tiltagende følelse af ensomhed og tristhed er øget hos børn og unge.

Corona-skolelukninger har sat sit præg på børn og unge, deres læring er sat på pause og corona lukningerne har en stor negativ indvirkning på børn og unges mentale sundhed.

Fravær fra institutioner og skole gør børne og unge mere bekymret, usikre og triste.

Udsigten til at komme i daginstitution og skole er langt væk eller fra børn og unges perspektiv svær at forholde sig til.

Førskole starter kan ikke begynde at glæde sig til at starte i SFO, og forældrene kan ikke forberede børnene på det nye liv der skal ske og i generationer har været dagen som alle har glædet sig til.

I dette perspektiv kan det have store konsekvenser for børn og unges tilpasning, trivsel og glæde og jeg er bekymre for at der er børn og unge der går tabt og ikke bliver understøttet som de har brug for.

Børn og unge har brug for fællesskaber, og min bekymring for denne gruppe er at isolationen, der har varet rigtig længe, vil får store konsekvenser for deres trivsel og udvikling.

Jeg syntes at vi har et stort ansvar for at være opmærksomme på børn og unge og holde ekstra øje med de sårbare og særlige udsatte.

Med bekymringen om hvordan vi får børn og unge tilbage i samfundet igen, vil jeg gerne rejse spørgsmålet?

Hvordan skal vi samarbejde om at få børn og unge i trivsel efter nedlukningen?