Debat: Vi har ikke brudt loven

Gert Jørgensen, borgmester i Sorø Kommune

Så er det igen nødvendigt at præcisere et indlæg fra Enhedslistens Bo Mouritzen. Denne gang handler det om et i rækken af utallige indlæg om de almene boliger og Sorø Boligselskab.

Bo Mouritzen skriver, at Sorø Kommune - og dermed i sidste ende kommunaldirektøren og undertegnede - har brudt loven. Det har vi ikke.

Det er ikke ulovligt at lade administrationen/Tilsynet træffe afgørelser, der efter reglerne i den kommunale styrelseslov ikke har økonomisk betydning for en kommune.

Internt kan der så være en diskussion om, hvorvidt kompetencen var delegeret i denne sag. Men det er et mellemværende mellem Kommunalbestyrelsen, administrationen og borgmesteren.

På byrådsmødet i november redegjorde kommunaldirektøren for, at det var en fejl efter det dagældende administrationsgrundlag, at sagen ikke var forelagt Økonomiudvalg/Byrådet.

Men der er ikke er tale om, at Sorø Kommune har handlet ulovligt. Det forudsætter, at reglerne for de almene boliger er brudt, og det har kommunen ikke gjort sig skyldig i.

På samme møde besvarede kommunaldirektøren mange af de øvrige spørgsmål og kritiske påstande, som var rejst af Enhedslisten. Endvidere har Sorø Boligselskabs administrationsselskab DAB svaret (tidligere bragt i denne avis). Det er muligt og sandsynligt, at Enhedslisten fortsat ikke er enig i disse svar, men svarerene gjorde på udmærket vis op med de af Enhedslisten fremførte påstande og formodninger.

Bo Mouritzen mener endvidere, at det bør overvejes, om ikke beboerne kan forlange at blive kompenseret af Sorø Kommune for et påstået tab ved salget af boligselskabets administrationsbygning.

Salgsprisen var kr. 2,4 mio., og den bogførte værdi var på kr. 3,2 mio. Salget blev gennemført efter en ejendomsmæglervurdering, men alt det er et internt anliggende for boligselskabet og ikke en kommunes ansvar at kontrollere.

Tilbage til påstanden om en ulovlig kommunal handling. Kommunen havde ingen garantiforpligtigelser for det optagne lån - da der var tale om en administrationsbygning - og dermed havde salget ikke nogen økonomisk betydning for kommunen.

Administrationen imødekom derfor boligselskabets ønske om et salg, da de i forbindelse med salget kunne nedbringe deres administrationsomkostninger betragteligt og således forbedre driften i Sorø Boligselskab. Derfor var det heller ikke ulovligt at lade administrationen meddele godkendelsen.

Jeg ser frem til, at vi i Byrådet/Kommunalbestyrelsen i marts får lejlighed til at drøfte rammerne for kommunens tilsyn således, vi forhåbentligt kan opnå en fælles forståelse for og tilgang til tilsynets rolle og boligselskabernes ansvar og rolle.