Styrket samarbejde om udviklingen af bymidten

Centerforeningen og Furesø Kommune styrker nu samarbejdet om udviklingen af Værløse bymidte

Centerforeningen og Furesø Kommune styrker nu samarbejdet om at udvikle Værløse Bymidtes potentiale fuldt ud, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

"En ny analyse af detailhandlen i Furesø anbefaler, at Værløse Bymidte fortsat udvikles som en attraktiv bymidte. Udvalget for Byudvikling og Bolig blev præsenteret for analysen i december, og på den baggrund har et enigt udvalg nu besluttet at gå videre med udviklingen af bymidten. Det kan for eksempel være med flere boliger og flere offentlige funktioner, som kan tiltrække nye butikker og sikre et attraktivt byliv," skriver Furesø Kommune i en pressemeddelelse.

Anbefalingen passer som hånd i handske med det samarbejde, Furesø Kommune, Centerforeningen, grundejere og butikker i bymidten har opbygget i forlængelse af anbefalingerne fra udviklingsudvalget om Værløse Bymidte tilbage i 2016-2017.

Med en række af disse anbefalinger ført ud i livet, er det nye arbejde med byudvikling en naturlig forlængelse af det tidligere arbejde, mener udvalget.

"Vi har i de senere år opbygget et tæt samarbejde med Centerforeningen, grundejere og butikker i Værløse Bymidte. Vi har udviklet byrummet for at gøre det rart at opholde sig i. Der er kommet nye siddemuligheder, en ny plads og pavilloner til events i sommerhalvåret. Nu rykker vi ind i en ny fase, hvor vi for alvor kan sætte gang i udvikling af fremtidens Værløse Bymidte," siger Susanne Mortensen (K), formand for Udvalget for byudvikling og bolig på vegne af udvalget.

Med udvalgets godkendelse vil forvaltningen invitere til dialogmøder med grundejere, potentielle byudviklere og Centerforeningen.

"Vi fortsætter den dialog, som er i gang nu. Vi har en idé om, at flere boliger vil være et godt træk for byudviklingen i Værløse Bymidte, men vi skal høre, hvad grundejerne ser af muligheder og hvilke udfordringer, der følger med. På den måde kan vi lave en plan, som er forankret hos dem, som kan realisere den, og som samtidig afspejler en bymidte, der er attraktiv både at besøge og bo i," tilføjer Susanne Mortensen.

Jk