Dødsfald: Vil sætte pris på en sidste hilsen

Værløses tidligere borgmester Ernst Ellgaards båre vil blive kørt gennem Værløse. Hans enke håber, at folk vil sende ham en hilsen på ruten

Værløses tidligere borgmester Ernst Ellgaard er stille sovet ind i sit hjem tirsdag den 26. januar. Ole Bondo Christensen, den nuværende borgmester i den sammenlagte Furesø Kommune, skriver i et mindeord, at han satte stor pris på sin tidligere kollega.

"Ernst var vellidt af alle og formåede i sine mere end 20 år som borgmester at samle hele byrådet i arbejdet med at skabe en god kommune. Ernst var ikke til de store armbevægelser og falbelader. Det lod han andre om. Til gengæld var han i hele sit virke beskeden, retskaffen og myreflittig. Han var lyttende og afholdt blandt alle medarbejdere og i alle dele af kommunen - fra direktøren til den lokale formand for fagforeningen SID," skriver Ole Bondo Christensen.

Fagforeningen HK's Kommunalbladet kårede i 1997 Ernst Ellgaard som 'årets borgmester' til trods for, at han var borgmester for Det Konservative Folkeparti. Ole Bondo Christensen skriver også, at Ernst Ellgaard var vellidt af alle fra direktører til den lokale SID-formand.

"Ernst Ellgaard var i ordets bedste forstand konservativ. Han værnede om vores kultur- og naturværdier, passede på pengene, prioriterede en god service for borgerene og satte en ære i ikke at lokke kommunen ud i tvivlsomme eksperimenter.

Håber, at folk vil sende en hilsen

I forbindelse med Ernst Ellgaards bisættelse lørdag den 6. februar vil hans rustvogn køre igennem Værløse, hvor hans enke Gudrun ifølge Ole Bondo Christensen vil blive glad, hvis man vil stå et sted på ruten og sende en sidste hilsen. Ruten vil gå fra Ernst Ellgaards hjem på Højeloft Vænge klokken 9.45. Herefter køres båren ad Højeloft Vænge videre til Stiager, Kollekollevej og Kirke Værløse vej ud til Kirke Værløse Kirke, hvor bisættelsen begynder klokken 11. I dødsannoncen står der, at Ernst Ellgaard har ønsket sig et beløb til Røde Kors i hans navn i stedet for blomster til bisættelsen.