Debat: Svar til Brigitte Jerkel:Byrådet har bekæmpet støj i tre år

Byrådet i Greve har siden 2018 arbejdet med at bekæmpe støj fra motorvejen, S-tog og banen til Ringsted. Byrådet har haft støj på dagsordenen flere gange, så jeg nævner blot nogle få eksempler:

I de seneste år har politikerne i byrådet skrevet til ministeren på området.

Greve Kommune har drøftet fælles støjproblemer med nabokommunerne.

Støj et selvstændigt afsnit i Planstrategien. Læs det gerne på www.greve.dk/planstrategi - det står på side 18. Planstrategien blev vedtaget med et flertal bestående af alle partier undtagen Enhedslisten.

Støj bliver nu indarbejdet i kommunens udbud af grunde for at sikre, at nye bebyggelser bliver skærmet mod støj. Det sker for eksempel i det kommende udbud af grunde ved Langagergaard, og i den forbindelse har hele byrådet også holdt temamøde om vejstøj.

Hermed håber jeg at have gjort det klart, at byrådet arbejder med at bekæmpe støj, så Greveborgerne kan bo og leve uden at være generet af konstant lyd fra motorvej eller tog.

Pernille Beckmann

Borgmester