Kombineret HH-tunnel vil kræve milliard-tilskud

En kombineret vej- og jernbaneforbindelse mellem Helsingør og Helsingborg kan ikke betales alene af brugerne, men vil kræve et tilskud på godt 14 milliarder danske kroner, hvis projektet skal realiseres. Det viser en strategisk analyse, som Vejdirektoratet og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet i samarbejde med den svenske styrelse Trafikverket. Analysen viser også, at en ren vejforbindelse vil kunne brugerfinansieres.

- I modsætning til Øresundsforbindelsen, hvor vej- og banedelen er fuldt brugerfinansieret, vil det kræve et betydeligt tilskud at bygge en HH-forbindelse for både vej og bane. Der er mange gode og vigtige infrastrukturprojekter i hele landet, som vil indgå i de kommende forhandlinger om de næste 10 års investeringer i infrastruktur. Det er her eventuelle ønsker om at se nærmere på en forbindelse kan drøftes, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) i forlængelse med at analysen blev offentliggjort.

Prisen for en boret vejtunnel er cirka 23 milliarder kroner, og en banetunnel for persontog koster omkring 19 milliarder kroner, i alt omkring 42 milliarder kroner for både vej- og baneforbindelse. Vejtunnelen kan finansieres over cirka 35 år via brugerbetaling fra bilisterne. Togtrafikken kan derimod kun betale en mindre del af omkostningerne for en banetunnel, og overskuddet fra vejtrafikken er ikke tilstrækkeligt stort til, at en kombineret løsning for både vej og bane fuldt kan brugerfinansieres.