S støtter ny helhedsplan for Møllemosen

Theodore Gbouable, byrådsmedlem for Socialdemokratiet og medlem af Kultur- og Idrætsudvalget

Der er brug for en ny og visionær helhedsplan for Møllemosen. Derfor støtter Socialdemokratiet også det forslag, der er på byrådets dagsorden torsdag, og som et bredt flertal stemte for i Økonomiudvalget.

Målet med planen er at se hele området i en sammenhæng, så vi skaber den bedst tænkelige ramme for både idrætten og de kommende nye boliger, som blandt andet skal ligge der, hvor flygtningeboligerne ligger i dag.

Området skal rumme mange nye gode boliger, private og almene, små og store. Dem er der et meget stort behov for, hvis vi vil bevare Allerød Kommune, som en levende kommune med kunder i butikkerne i bymidten, børn i skolerne og på fodboldbanerne og i mange andre idrætsforeninger.

Området skal også rumme mindst lige så mange fodboldbaner som i dag og meget gerne også andre idrætsformer, så der kommer mere liv og flere mennesker end i dag. Det er der brug for.

Ved at sælge jord til boliger i Møllemoseområdet kan vi også finansiere bedre rammer for idrætten, og det vil Socialdemokratiet meget gerne støtte.