Skimmelsvamp i daginstitutioner: Forældre opfordres til orlov eller privat pasning

Sydskolen kan alligevel ikke bruges til midlertidig genhusning af personale og børn fra daginstitutioner, der skimmelsaneres. Derfor skal der findes løsninger for børn i Brillesøen og Jægerhytten

Skimmelsvamp i de gamle institutionsbygninger i Albertslund er i øjeblikket en stor udfordring for børn, forældre og personale - men i høj grad også for kommunen, der forsøger at finde løsninger, mens institutionerne renoveres.

Helt aktuelt skal institutionerne Brillesøen og Jægerhytten skimmelrenoveres.

Børn og personale kan naturligvis ikke være i institutionerne så længe.

Derfor har kommunen, som vi tidligere har omtalt i AP, hidtil arbejdet på midlertidigt at flytte de to institutioner over i de tidligere gymnasielokaler på Sydskolen, der står tomme.

Midlertidigt, indtil Jægerhytten kunne rykkes over i Naverland 28 (tidligere Rosenly) og Brillesøen over i Klub Vest 1. marts.

Men nu har forvaltningen fundet ud af, at Sydskolen alligevel ikke kan godkendes til daginstitutionsbrug.

Derfor skal der findes andre løsninger her og nu.

Problemet er, at der ikke findes ledige lokaler i kommunen.

Forældrene til børn i de to institutioner fik onsdag brev om, at der skal handles anderledes.

Brillesøen

Brillesøen har fået tre tilbud:

- Orlov for børnene i februar måned, hvor forældrene selv passer deres barn, og således ingen forældrebetaling vil blive opkrævet, eller;

- Økonomisk tilskud til privat pasning i eget hjem, hvor man ansætter en anden til at passe sit barn i hjemmet, eksempelvis en ung eller et familiemedlem. Dette tilskud kan søges for op til to børn.

- Har forældrene alligevel brug for pasning, vil kommunen samle børnene i de pavilloner, som institutionen Kærmosen i dag har til huse i. Der klargøres et ekstra grupperum hertil i den ene pavillon. Der lægges så op til flere dagsture ud af huset for Brillesøens børnehavebørn.

Jægerhytten

I Børnehuset Damgårdens afdeling Jægerhytten har man nu lokaliseret, hvor skimmelsvampen i institutionen kommer fra.

Der er fundet skimmel i krybekælderen i noget efterladt affald. Affaldet i krybekælderen bliver nu fjernet og krybekælderen ventileres. Derudover gennemføres der en ekstraordinær rengøring i hele institutionen.

Jægerhyttens børn og personale flyttes over i Naverland 28, mens Jægerhytten skimmelrenoveres. Naverland skal også skimmelsaneres, og nye målinger finde sted, og det vil samlet tage fire uger, inden bygningerne er klar.

I den mellemliggende tid, skulle Jægerhytten have været genhuset i Sydskolen. Men den tomme skole kan som nævnt ikke bruges til børnehavebørn. Derfor er planen, at Jægerhytten om fire uger rykker direkte i Naverland 28 og undgår Sydskolen.

I de fire uger skal personale og børn blive i de nuværende lokaler.

"Selve Jægerhytten bliver nu skimmelrengjort. Denne rengøring er en desinficering, som dræber alle skimmelsporer", oplyser forvaltningen i et brev til forældrene. "Den slår ikke selve skimlen i bygningens brystninger ihjel, men den gør, at der skabes et skimmefrit miljø i Jægerhytten indtil Naverland er klar. Sidstnævnte er i dag bekræftet og godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Samtidig med desinficeringen tapes samlingerne i brystningerne, så skimlen ikke kan trænge ind i bygningen. Udover den daglige rengøring udføres supplerende kontaktfladerengøring og rengøring af toiletter, endvidere udføres ekstra rengøring i alle lokaler, støv i højder og gulvvask mv."