De 3-5-årige taler ikke godt nok

Sprogudviklingen hos de 3-5-årige børn i Odsherred er ikke god nok, og derfor arbejder kommunen på at finde en ny model, der kan sikre, at børnene i Odsherred kommer på niveau sprogligt.

Tirsdag sendte børne- og uddannelsesudvalget en model i høring, der skal give en fastere struktur i sprogvurderingerne, så flere børn med sproglige udfordringer opdages tidligere.

Allerede i 2018 viste en afdækning af det sproglige niveau hos børn i dagtilbud, at børnene i Odsherred ikke var på niveau rent sprogligt, og børne- og uddannelsesudvalget satte gang i en række tiltag, der skulle forbedre procedurerne og systematisere omkring sprogindsatsen på dagtilbudsområdet.

En arbejdsgruppe bestående af leder- og medarbejderrepræsentanter fra dagtilbudsområdet har arbejdet med forslag til den konkrete udmøntning af modellen i Odsherred.

Det er det arbejde, der nu har resulteret i en model, for en sustematiseret sprogindsats, der nu bliver sendt i høring.

Målet med en anden metode er at styrke sprogindsatsen og derved sikre, at børnene i Odsherred i højere grad kommer på niveau rent sprogligt.