Ingen dispensation til højere byggeri på markant grund

Der var tre forskellige scenarier at vælge imellem for et nyt byggeri på Frederiksborgvej 25, da Økonomiudvalget tirsdag skulle tage stilling til sagen. To af dem krævede dispensation fra bestemmelserne om byggehøjden i den nye lokalplan for bymidten, men det ønsker Økonomiudvalget ikke at give.

- Vi afstår fra en byggehøjde i fire plan på grund af lokalplanen, så byggeriet bliver i tre plan. Selvfølgelig skal den nye, gældende lokalplan, om at der må bygges i tre plan, opretholdes her. Vi følger intentionerne i den lokalplan for bymidten, som vi har vedtaget for under et år siden. Det er helt logisk. Under udarbejdelsen af lokalplanen havde vi gode drøftelser om blandt andet byggehøjder, og derfor ved udviklerne nu, hvad der gælder, siger borgmester Karsten Längerich (V).

I den tidligere, nu aflyste, lokalplan for området, var den maksimale byggehøjde på stedet 13 meter, men den er med den nye lokalplan fra 2020 ændret til 11 meter. Både senarie 1 og scenarie 2 opererer med et byggeri i 12,5 meters højde, og kommer derfor ikke igennem nåleøjet.

I scenarie 3 er byggeriet 11 meter og holder sig altså inden for bestemmelserne om byggehøjde. Det giver mulighed for at bygge færre boliger ovenpå banken, som fortsat skal have til huse i stueetagen. Til gengæld indeholder det også et forslag om at bygge et mindre parcelhus på 120 til 125 kvadratmeter på en matrikel på den anden side af Femvej, som i dag er en parkeringsplads.

At bygge der kræver ifølge sagsfremstillingen dog et helt nyt plangrundlag for matriklen, som kaldes 4gg.

»Det er ikke muligt at dispensere fra lokalplanen til etablering af åben, lav boliger på matrikel nummer 4gg, da anvendelsen, der i lokalplanen er fastsat til tæt lav/etage boliger, betragtes som en del af planens principper, hvorfra kommunen ikke har hjemmel til at dispensere. Scenarie 3 vil således kræve nyt plangrundlag for matrikel nummer 4gg. Det foreslås, at det nye plangrundlag indlemmer matriklen i det tilstødende boligområde med åben, lav boliger. Inden planprocessen kan igangsættes, skal ejer tilkøbe og overføre areal til matriklen, således at den opnår mindste grundstørrelsen for åben lav boliger på 700 kvadratmeter« står der.

- Der var på Økonomiudvalgets møde også et flertal for, at parkeringspladsen kan laves om til parcelhusgrund, Det kan vi godt se for os under forudsætning af, at det samlede byggeri giver mulighed for at lave en svingbane til højre i krydset ved Kollerødvej og Frederiksborgvej. Det giver en bedre trafikafvikling på et problematisk sted, hvor der allerede nu er trafikpropper i myldretiden. Derfor er en svingbane meget ønskværdig, og der er ikke plads til den, med mindre et nyt byggeri rykkes en lille smule længere tilbage fra vejen, siger Karsten Längerich.

Beslutningen skal til endelig godkendelse i byrådet torsdag den 21. januar. Konservative stemte i Økonomiudvalget imod at give dispensationer.