FAKTA: Danmark har lagt billet ind på 25 millioner vacciner

Danmark har via EU indgået seks aftaler om muligheden for at købe coronavacciner, hvis de virker og kommer på markedet.

Samlet har Danmark mulighed for at købe et antal vacciner, som kan færdigvaccinere 25 millioner borgere. Det er dog ikke sikkert, at alle vaccinerne bliver købt.

Her følger et overblik over de seks aftaler om vacciner, som er indgået:

* Pfizer/BioNTech:

Vaccinen har vist en effekt på 95 procent.** Det vil sige, at der var 95 procent færre tilfælde sammenlignet med en kontrolgruppe, der fik placebo - altså en snydevaccine.

Blev godkendt af EU-Kommissionen 21. december, og de første danskere blev vaccineret 27. december.

Danmark har sikret sig doser til at færdigvaccinere 4,6 millioner personer.

* Moderna:

Har vist en effekt på 94,1 procent.**

Blev godkendt 6. januar i EU, og Danmark fik de første doser 12. januar.

Danmark har sikret sig doser til at færdigvaccinere 3,0 millioner personer.

* AstraZeneca:

Studier har vist en effekt på 59,5 procent**, men ingen af de forsøgspersoner, der blev smittet trods vaccine, fik alvorlige sygdomsforløb eller blev indlagt.

Godkendt i EU 29. januar. Danmark forventer at modtage 20.000 vacciner den 8. februar.

Danmark har sikret sig doser til at færdigvaccinere 2,6 millioner personer.

* Johnson & Johnson:

Vaccinen har i et fase 3-studie vist en effekt på 66 procent.**

Kan blive taget i brug i USA i januar eller februar, mens godkendelsen i EU først kommer senere.

Danmark har sikret sig doser til at færdigvaccinere 8,2 millioner personer.

* CureVac:

Indledte et fase 3-forsøg 14. december med 35.000 deltagere i Europa og Latinamerika.

Danmark har sikret sig doser til at færdigvaccinere 4,5 millioner personer.

* Sanofi/GSK:

Vaccinen har afsluttet fase 1- og 2-studier, der har vist effekt for personer i alderen fra 18 til 49 år, men ikke så god effekt for personer over 50 år. Selskaberne venter godkendelse i slutningen af 2021.

Danmark har sikret sig doser til at færdigvaccinere 1,9 millioner personer.

* Ud over de nævnte seks vacciner har EU i denne uge afsluttet de indledende forhandlinger om endnu en coronavaccine.

* Novavax:

Den amerikanske medicinalvirksomhed offentliggjorde 28. januar foreløbige resultater, der viste en effekt på 90 procent.**

EU-Kommissionen meddelte før jul, at man har taget hul på at forhandle en kontrakt, der potentielt kan komme til at omfatte 200 millioner doser. Forhandlingerne kan tage flere måneder.

Kilder: Lægemiddelstyrelsen, Sundheds- og Ældreministeriet, EU-Kommissionen, virksomhederne, Bloomberg og Reuters.

** Når det gælder de nævnte vacciners effektivitet, kan man ikke sammenligne de forskellige vacciners effekt direkte.

Det skyldes blandt andet, at der kan være forskel på, hvordan de forskellige studier er sammensat.

Link til indkøb på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside