Med spark og knytnæveslag blev en 15-årig dreng groft ydmyget på video

Straffen til de to teenagere blev oprindeligt fastsat til 60 dages fængsel. Særligt henset til de tiltaltes alder blev det muliggjort at nedsætte straffen til 40 dages betinget fængsel.

To teenagere, en dreng og en pige, er ved retten i Helsingør blevet idømt 40 dages betinget fængsel. Det er sket efter at de tilbage i september måned var med til, at udøve grov mobning i form af ydmygelse og vold imod en jævnaldrende dreng på 15 år.

Det meste af hændelsen, der fandt sted i Helsingør, blev filmet på en mobiltelefon. På videoptagelsen, der blev brugt som bevismateriale i retten, fremgik det klart og tydeligt, at den forurettede sad delvist på knæ imens han var omringet af cirka syv personer der stak deres beskidte sko frem og opfordrede ham til at kysse dem, hvilket han gjorde. Den 15-årige pige der var tiltalt i sagen, var en af dem der stak skoen frem på videoen. På et tidspunkt, blev den forurettede også sparket i ansigtet og ramt i det ene øje.

Det kunne efterfølgende ses af den 15-årige dreng, der også var tiltalt, holdte fast i den forurettedes trøje og lyste ham i hovedet med sin mobiltelefon, hvorefter pigen gav ham en syngende lussing med flad hånd henover ansigtet.

Det kunne også høres på videoen, at personerne, herunder pigen der serverede håndmadden, tvang drengen til at sige, at både ham selv og hans mor var en luder.

Ifølge domsjournalen kunne det lægges til grund, at der foruden de to tiltalte i sagen, var yderligere fem-seks personer til stede som en del af deres gruppe. Der var også personer fra den forurettedes såkaldte vennegruppe til stede da episoden fandt sted. Begge nægtede sig skyldige.

Det var dog rettens vurdering, at begge de tiltalte var skyldige i at tryne den 15-årige dreng med tvang, trusler og vold. Det blev bemærket, at de begge aktivt var en del af den gruppe, der udøvede vold mod drengen, og at der ikke skete noget udover, hvad de kunne forvente i situation.

Knallerttyveri

Udover den grove behandling af sin jævnaldrende, blev drengen der var med på løjerne også tiltalt for brugstyveri, efter han uberettiget havde benyttet en knallert der ikke tilhørte ham.

Retten lagde det til grund, at den knallert som den tiltalte benyttede så sent som oktober, var blevet stjålet 14 dage før kørslen.

Han forklarede sidenhen i retten, at han lånte knallerten i nogle dage af en kammerat og at han ikke vidste at den var stjålet. Yderligere ønskede han ikke, at oplyse sin kammerats identitet eller give andre oplysninger, der kunne underbygge hans forklaring.

Under de foreliggende omstændigheder var det rettens vurdering, at der samlet blev ført bevis for, at den også var skyldig i brugstyveri af knallerten.

Thi kendes for ret

Straffen til de to ballademagere blev oprindeligt fastsat til 60 dages fængsel. Retten lagde særligt vægt på karakteren og grovheden af overfaldet. Der blev videre lagt vægt på, at det blev begået af flere i forening. Særligt henset til de tiltaltes alder blev det muliggjort at nedsætte straffen til 40 dages betinget fængsel.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis de to kan holde sig fra at gøre noget strafbart i en prøvetid på to år. Yderligere skal de efterkomme en eventuel afgørelse fra Ungdomskriminalitetsnævnet efter loven om bekæmpelse af ungdomskriminalitets paragraf 12 til 14.

§ 12. Ungdomskriminalitetsnævnet kan pålægge barnet eller den unge en straksreaktion, som kan bestå i at bidrage til at genoprette forrettet skade eller deltage i andre aktiviteter med genoprettende formål, herunder udføre samfundsnyttigt arbejde.

§ 13. Ungdomskriminalitetsnævnet kan fastsætte et forbedringsforløb i form af en handleplan med en varighed af op til 2 år. For børn og unge i alderen 10 til 14 år kan handleplanen i helt særlige tilfælde have en varighed af op til 4 år. Handleplanen skal angive en eller flere konkrete foranstaltninger for barnet eller den unge, som vurderes egnede i forhold til barnets eller den unges problemer og behov.

§ 14. Ungdomskriminalitetsnævnet kan som led i forbedringsforløbet træffe afgørelse om, at barnet eller den unge anbringes uden for hjemmet på et anbringelsessted, når det af hensyn til barnets eller den unges særlige behov for støtte må anses for at være af væsentlig betydning. Afgørelsen træffes med samtykke fra forældremyndighedsindehaverne og en ung, der er fyldt 15 år. Samtykket skal omfatte formålet med anbringelsen.