Beboerne stemte ja

Bygningen til venstre på planchen i forgrunden til højre viser det byggeri, der skal afløse den brune bygning bagerst i billedet. (Foto: Jan Partoft)

Beboerne i Æblehaven og Rønnebærparken har stem ja til planen for Byens Haver, der skal ligge mellem de to afdelinger. Planen betyder at blokken Æblehaven 74 skal rives ned. Det var den del af planen, der tidligere fik beboerne i Æblehaven til at stemme mod de oprindelige planer for Byens Haver.

De to beboere i Æblehaven 74, Simone Kær og Lissi Nielsen, var aktive i at mobilisere modstanden mod planen, hvor blokken med deres boliger skulle rives ned. Blokken indeholder ældre- og handicapegnede boliger. Der var ingen planer om at erstatte boligerne.

Da der var stemt nej i første omgang, gik Simone Kær og Lissi Nielsen endnu en gang i aktion og fik aktiviseret beboerne med at komme med forslag til nye indeholder ældre- og handicapegnede boliger. Med dem i hånden gik de i forhandlinger med Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland.

Resultatet af forhandlingerne førte til en ny plan, hvor de ønskede boliger var med. Planen har været til afstemning, og et flertal i de to boligafdelinger stemte for. 271 ud af 344 stemte for.

- Lissi og jeg har virkelig kæmpet for, at det skulle blive noget, som var godt for vores medbeboere. Den forskel, der er på projektet nu siden sidste år, er enorm, siger Simone Kær.

- Det er fedt, der er blevet lyttet til vores behov, og at man har tænkt på, hvad det er for nogle mennesker, der skal bo her. Nu er vi blevet lyttet til, og det er jeg glad for.

Boligselskabet Sjælland regner med at byggeriet af de nye boliger går i gang i løbet af 2024. I første omgang skal der laves detaljerede planer for byggeriet.

Når de nye boliger står færdige, fortsætter virkeliggørelsen af Byens Haver. Her bliver der nedsat temagrupper, hvor beboerne kan få indflydelse på den praktiske udførelse af projektet, der rummer et nyt fælleshus og ændrede vej- og stiforløb.

Foto: Jan Partoft