Debat: Brug for bedre toiletforhold på skolerne

Af Heidi Boss Nyby og Mikkel Hartwich, Konservative byrådsmedlemmer og medlemmer Børne & Skole Udvalget

Når vores børn går i skole, er det en selvfølge at toiletforholdene er i orden. Eller er det?

Nej siger ”Den Nationale Trivselsmåling 2022”. For i Fredensborg Kommune oplever 49% af 0-3. klasserne at

toiletterne ikke er rene. Og i alt 58% af 4-9. klasserne finder ikke toiletterne pæne og rene.

Det går ikke. Og slet ikke når flere andre nationale undersøgelser samtidig fortæller at når mange skolebørn

ikke kan lide at gå på toilettet i skolen, så resulterer det i dagligt ondt i maven og manglende koncentration.

Det handler om vores børns trivsel. Og toiletter er en hel lavpraktisk faktor, som skal være i orden.

Det gjorde Konservative derfor opmærksom på ved seneste Udvalgsmøde i Børne & Skole Udvalget. Heldigvis

var Udvalget enige, og vi kommer derfor i Udvalget hurtigst muligt til at behandle skolernes toiletforhold.

Det er det mindste vi kan gøre for at sikre børnenes trivsel her.