Forkert udregning i antal døde trækfugle ved Aflandshage

I tirsdagens artikel på sn.dk om svensk kritik af Aflandshage Vindmøllepark var der et afsnit om fugletræk gennem vindmølleparken. Der blev henvist til, at et worst case scenario i miljøkonsekvnesapporten beskriver, at 0,002 procent af de nattrækkende fugle ville kollidere med vindmøllerne.

Samtidig bliver det i artiklen også oplyst i rapporten, at 300-500 millioner trækfugle vil passere gennem området hvert år.

Det får i artiklen en embedsmand fra Länsstyrelsen i Skåne til at konkludere:

- Det er altså 600 000 fugle, som i værste tilfælde vil dø på grund af parken hvert år.

Forkert regnestykke

Men regnestykket er forkert, hvis man regner det efter.

Tallet kommer frem ved at tage det totale antal fugle, der antages at trække hvert år fra Sverige til Europa 300-500 millioner fugle – og så gange med en faktor på 0,002 procent, som vedrører forventet kollisionstab for nattrækkende fugle.

0,002 procent af 500.000.000 giver 10.000 - og ikke 600.000.

Forkerte data

Forudsætningen for regnestykket er heller ikke korrekt. Der flyver nemlig ikke 500 millioner fugle over Øresund ved Aflandshage, som den svenske embedsmand antager i regnestykket. Det er ifølge Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR) en helt forkert læsning af miljøvurderingen og Länsstyrelsen Skånes høringssvar.

Den af de danske myndigheder godkendte miljøvurdering, som blandt andre er lavet af fugleeksperter fra Aarhus Universitet, slår fast, at ingen fuglearter vil blive væsentligt påvirket af vindmøllerne. Den fugleart, som bliver påvirket mest, er skarv – med forventede 22,5 kollisioner om året.

Fugletrækket fra Sverige foregår ifølge miljøvurderingen via mange ruter over en meget bred front, herunder til Baltikum og Polen hen over Østersøen. Over Øresund er der også flere fugletrækruter. Derfor er det kun en lille del af de flere hundrede millioner fugle, der trækker fra Sverige, som flyver til Stevns.

“For eksempel tælles der normalt lige under 2 millioner trækkende fugle om efteråret fra Falsterbo, der er et stort udflyvningspunkt i Sverige – og relevant i denne sammenhæng på grund af nærhed til Stevns og Aflandshage Vindmøllepark. De nattrækkende fugle tælles ikke, men undersøgelser med radar viser, at 76 procent af det samlede træk foregår om dagen, hvilket så svarer til, at 630.000 fugle trækker om natten,” lyder det i en mail fra HOFORs kommunikationsafdeling, som derfor slår fast, at det er nogle helt forkerte data, at embedsmanden fra Länsstyrelsen Skåne baserer sin konklusion på med de mange døde trækfugle på.

Hovedstadens Forsyningsselskab har annonceret en replik til Danmarks Naturfredningsforenings og Länsstyrelsen Skånes konklusioner i artiklen publiceret her på sn.dk tirsdag 15. november. Replikken bliver i form af et læserindlæg, som redaktionen afventer modtagelsen af.