DEBAT: Hvad blev der af vores klage?

Vi er meget forundrede. Albertslund Kommune havde givet tilladelse til fældning af nogle gamle træer på Fængselsgrunden, som vi og andre mente havde betydning som levesteder for totalfredede flagermus. Kommunen havde fået området undersøgt af et konsulentfirma, der ikke mente, der var levesteder for flagermus. Vi mente noget andet og ankede sagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet (ja, det hedder det, selv om det er noget med naturbeskyttelse!).

Kommunen er myndighed i de fleste spørgsmål om natur og miljø. Men der er altså en klageinstans. Når man klager, så giver det jo kun mening, hvis klagen har opsættende virkning.

Men så kunne vi konstatere, at de pågældende træer faktisk var fældet få dage efter klagefristen. Og klagen har ikke været behandlet. Det dokumenterer vi med fotos. Et af træerne havde omkring 160 årringe og må være plantet kort tid efter fængslets ibrugtagning i 1859. Vi har ikke mange så store og gamle træer i Albertslund.

Hjælp os med at forstå:

Er det kommunen, der har ignoreret vores lovlige anke og ikke meddelt entreprenøren, at fældningerne ikke måtte ske nu? Er det entreprenøren, der har fældet træerne på trods af, at sagen først skulle behandles i Miljø- og Fødevareklagenævnet? – Eller er der en 3. Forklaring?

Der har tidligere været billeder af nogle af træerne i Albertslund Posten.

Vi bringer nogle fotos af stubbene efter de fældede træer, bl.a. den største, hvor vi talte de mange årringe.