Netto i Husum rekrutterer ledige unge via gaming

I gaming blotlægges kompetencer, som kan være svære at se i en jobansøgning. Forskningsprojekt undersøger om gaming kan være en rekrutteringsvej for nogle. Pressefoto

- Vi vil gerne prøve noget nyt. Vi mangler generelt arbejdskraft, og gennem den her gamingevent har vi en oplagt mulighed for at rekruttere kompetente unge på en ny måde. Vi får måske kontakt til nogle helt andre, end vi ellers ville have gjort, fortalte Michael Hasnæs-Jørgensen, der er butikschef i Netto Brønshøj. Han deltog som gamer på virksomhedssiden.

Han pointerede, at Netto har mange forskellige jobfunktioner, og derfor spejder de generelt efter mange forskellige kompetencer.

- Når virksomheder og ledige unge dyster i spil kan begge parter få øje på nogle potentialer på en helt anden måde end gennem den traditionelle jobsøgningsproces. Tesen er, at der kan opstå helt nye jobmuligheder, fortalte forskningschef Charlotte Liebak Hansen fra Væksthusets Forskningscenter.

Væksthusets Forskningscenter interesserer sig især for ledige, som har svært ved at komme i job eller uddannelse. Derfor har de igangsat forskningsprojektet: ”Kan man game sig til et job?”.

Som led i deres research var de gået sammen med E-sportsklubben Tricked samt Københavns Erhvervshus. For at blive klogere på gaming som et alternativ til traditionel jobrekruttering.

- Vi har unge, tilknyttet jobcentrene, som har rigtig svært ved at komme i uddannelse eller job. Det er særligt den gruppe, vi som forskningscenter, koncentrerer os om. En del af dem bruger meget tid på gaming, og derfor er det oplagt at undersøge, om vi kan bruge deres gaming-kompetencer til at hjælpe dem videre, fortalte Charlotte Liebak Hansen.

For Sofus Bynge, specialkonsulent i E-sport, er det glædeligt, at der kommer fokus på gaming som potential adgangsvej til job og uddannelse.

- Vi ved, at E-sport kan være med til at synliggøre konkrete kompetencer, personligheder og individuelle styrker hos de unge. Ting der ikke altid kan læses ud af et CV. Og vi tror på, at arbejdsmarkedet har brug for de kompetencer gaming giver. Derfor skal vi blive bedre til at hjælpe de unge med at få øje på og italesætte det, de faktisk kan.

/gg

Formålet med forskningsprojektet ”KAN MAN “GAME” SIG TIL ET JOB?” er at undersøge, hvorvidt unge, der bruger en stor del af deres tid på at game, kan udnytte interessen til at opnå et ordinært arbejde, blive bedre rustet til at starte på en uddannelse eller alternativt få mulighed for at tjene en supplerende indtægt. Væksthusets Forskningscenter udgiver resultater fra forskningen i løbet af 2023.