Derfor blev elever bortvist - vil seksuel kultur til livs

Først blev tre elever bortvist via en besked til forældrene på Aula. Så blev det i to af tilfældende trukket i land, og blandt andet borgmester Michael Ziegler (K) opfordrede parterne til at kigge fremad, men pludselig blev de to drenge alligevel bortvist.

Det er forløbet kort skitseret. Et forløb som forældrene til den ene dreng, Saer El-Jaichi og Hajan Nawzad, mener er et brud på retssikkerheden. Begge forældre forsikrer, at deres søn ikke har været aktiv i nogen ‘numseleg’.

- Hvis sådan en leg har fundet sted, så tager vi kraftig afstand til det. Vores søn synes, at sådan nogle lege er ulækre, og vi har taget en snak med ham om, at alt under bæltestedet er privat, siger Hajan Nawzad, ligesom faren understreger, at det er imod deres muslimske kultur.

Leger far og mor - ovenpå hinanden

Ifølge Sjællandske Mediers informationer har den nuværende niende klasseårgang siden syvende klasse haft nogle lege, som er blevet betegnet som numselege, hvor elever blandt andet har sprøjtet parfume op i numsen på hinanden og trykket sandaler mod anus. De har også haft en leg, som de har kaldt ’begin the war’ (start krigen red.), hvor man kilder hinanden, lægger sig ovenpå hinanden og leger “far og mor”.

Blandt eleverne har dette været betegnet som en leg, men det er nu kulmineret ved studieturen i Berlin, og derfor ønsker skolen nu at håndtere det, så årgangen kan få et godt afsluttende forløb i deres sidste år på skolen.

Hverken politiet eller skoleledelse vil be- eller afkræfte det.

Politiet vil ikke kommentere det på grund af børnenes alder, mens Sengeløse Skole henviser til kommunen, hvor Michael Ziegler kan bekræfte meget af ovenstående, men på grund af sagens karakter ikke gå i detaljer med.

- Jeg har haft dialog med flere forældre og fået deres perspektiv, og sagen er ganske rigtigt udsprunget af Berlin-turen. Men da der er en sag hos politiet, vil jeg lade dem om at passe deres arbejde, siger Michael Ziegler.

Han synes, at skolen og kommunen har handlet hensigtsmæssigt ud fra de oplysninger, der løbende er kommet ind og som han har fået forelagt.

Husk, du kan læse flere nyheder fra Høje-Taastrup Kommune på www.sn.dk/taastrup

I en klage sendt fra forældrene til borgmester Michael Ziegler, som Sjællandske Medier har fået indblik i, står, at ‘meldingen om bortvisning finder sted uden forudgående dialog med ledelsen eller med de lærere, der var med på turen. Her bliver vi forældre endnu mere frustreret over denne mangel på kommunikation som stadigvæk ikke har fundet sted. Vi rækker hånden ud til skolen ved at skrive ind på Aula, men alligevel bliver vi mødt med en mur af tavshed. Det er endnu et tegn på, at skolen fravælger dialogen med undertegnede. Vi har til dags dato ikke fået lov til at ytre os, vi er heller ikke blevet hørt, og det underminerer vores retssikkerhed. Hvordan kan man konkludere noget på en undersøgelse hvor ikke alle parter bliver hørt?!’, står der.

Michael Ziegler har svaret på forældrenes klage, hvor han skriver, at det er et svært forløb som både skolen og kommunen arbejder intenst på at løse samtidig med, at man skal balancere hensynet til de involverede parter.

Set i bakspejlet erkender jeg også, at I burde være kontaktet på telefon om hændelsen, inden i modtog en besked i AULA, skriver borgmesteren, hvorefter han kommer ind på skolens første melding om, at situationen blev italesat som “overgreb”.

Både skolen og jeg medgiver, at situationen skulle være omtalt på en anden og mere hensigtsmæssig måde.

Han kommenterer også forældrenes kritik af, at de er blev mødt af tavshed fra skolen, men forklarer, at det både skyldes tavshedspligt for at beskytte deres søn, ligesom han understreger, at der har været dialog med skolen, hvilket også til sidst fremgår af brevet, hvor han kommer ind på, at bortvisningen er blevet ændret.

- Jeg håber derfor, at I nu - i tæt samarbejde med skolens ledelse og lærere - kan få skabt en god skoledag for jeres søn og de øvrige elever på skolen, skriver han og beder forældrene om at bidrage aktivt til det forløb som Sengeløse Skole sætter i gang.

Har du et tip eller en god historie, er du velkommen til at kontakte mig på daniel.fonseca@sn.dk eller tlf. 20 24 37 56.

Klik ind på og deltag i debatten og få nyheder fra dit nærområde hver dag.