Nedriverfirma påbudt at fjerne 250 ton giftig jord

Efter fem strakspåbud fra Arbejdstilsynet samt kritik fra bekymrede naboer, Dansk Industri og fagforeningen 3F, har Næstved Kommune nu fuldendt undersøgelserne af den ulovlige asbestnedrivning af en gammel gård på Fensmarksvej 110. Her foregik nedrivningen af gårdens gamle asbestholdige skifertag nemlig ved at blive kastet ned i en åben container, kun overdækket af en billig presenning.