To muligheder i spil: Hvor skal der oprettes midlertidig indskoling?

Hvor skal de kommende indskolingsbørn i Hedehusene starte deres skoleliv fra 2024? Det er i øjeblikket en del af forhandlingerne om budget 2023 i Høje-Taastrup. Foto: Mie Neel

Hedehusene: Skal dele af Charlotteskolen tages i brug som skole igen midlertidigt, eller skal der opsættes pavilloner til brug for kommende indskolingselever, når der ikke er plads nok i Læringshuset?

Det spørgsmål arbejdes der i øjeblikket videre på som en del af budgetforhandlingerne for budgetåret 2023 i Høje-Taastrup Kommune. Den ene løsning koster cirka 11,1 millioner kroner, mens den anden kan beløbe sig op på omegnen af 24 millioner kroner.

Det blev besluttet i marts at arbejde videre med Hedehusene Skole som den permanente løsning, der helst skal være færdig i 2028 - den nøjagtige udformning af løsning her er ligeledes en del af budgetforhandlingerne.

Grunden til at man arbejder på at udvide antallet af skoleklasser, er at der flyttet flere familier end forventet - og herunder skolebørn - til Nærheden.

Mens Hedehusene Skole gøres klar til brug, er der behov for en midlertidig løsning et andet sted i den vestlige del af kommunen til især indskolingen, for det er i den aldersgruppe, at behovet for flere skoleklasser vil vise sig først. Det vil ifølge en prognose siden sprede sig opefter til de øvrige klassetrin.

Midlertidig løsning skal være klar i april 2024

Institutions- og skoleudvalget har besluttet at lade spørgsmålet være en del af de igangværende budgetforhandlinger for 2023, fordi behovet for at have yderligere indskolingskapacitet bliver akut allerede fra 1. april 2024, når de kommende 0. klasser for skoleåret 2024/25 begynder i sfo.

Formanden for institutions- og skoleudvalget Kurt Scheelsbeck (K), har de positive briller på.

- Når vi nu har den her udfordring med kapaciteten, er det jo godt, at de to skoler, vi tog ud af brug, da man åbnede Læringshuset, hverken er revet ned eller solgt. Det er lyspunktet i den her sag, at vi kan kapere det, siger Kurt Scheelsbeck.

Charlotteskolen er præferencen

Kommunens administration anbefaler, at politikerne vælger den billigste og mest bæredygtige løsning i form af Charlotteskolen, der i øjeblikket står tom. I givet fald skal den igennem en begrænset renovering, før indskolingseleverne rykker ind.

- Vi har ikke besluttet os endeligt endnu, selvom vi i udvalget er enige i administrationens vurdering. Anbefalingen er Charlotteskolen, og det hænger fint sammen med at bygningen står tom og før har brugt til skole. Der er også mange, der har meldt tilbage, at der mangler liv i området efter skolen blev lukket ned, siger Kurt Scheelsbeck.

Det er også et andet aspekt ved at vælge Charlotteskolen, og det er, at man har indskolingseleverne på en del af skolen, og samtidig opretter dagtilbud på en anden del af Charlotteskolen. På den måde vil man skabe en lettere overgang fra børnehaveårene til skolestart.

Der er dog en løsningsmulighed mere, og det er opsætning af pavilloner i en midlertidig periode på fire år. Her foreslås Egeskovsmarken tæt på Hedehusene Idrætspark. Det er dog ikke administrationens førstevalg, fordi det vil kræve etablering af adgangsveje og fordi det med leje af pavilloner i fire år, kloakering, veje, parkering, legeplads og andet vil løbe op i estimeret 24 millioner kroner.

Skoleåret 2024/25: Tre 0. klasser (i alt tre ekstra klasser)

Skoleåret 2025/26: Tre 0. klasser + Tre 1. klasser ( i alt seks ekstra klasser)

Skoleåret 2026/27: Fem 0. klasser + tre 1. klasser + tre 2. klasser (i alt 11 ekstra klasser)

Skoleåret 2027/28: Fire 0. klasser, fem 1. klasser + tre 2. klasser + tre 3. klasser (i alt 15 ekstra klasser)

Har du et tip eller en god historie, er du velkommen til at kontakte mig på lisbeth.jansen@sn.dk eller redaktionen på taastrup.red@sn.dk

Klik dig ind her på og deltag i debatten og få daglige, friske nyheder fra dit nærområde.