Debat: Arresø forurenes fra Hillerød, Halsnæs og Gribskov kommuner

Af Ulrik Ravnborg, på vegne af DN Hillerød, Granbakken 1, 3400 Hillerød

DN-Hillerød gjorde i FAA den 29-08-2022 opmærksom på, at Arresø i perioden 2016 – 2018 blev merforurenet med ca. 4.242 kg fosfor pr år. Det kan hverken vi i Hillerød eller de andre kommuner være tjent med. Men hvor kommer denne forurening fra?

Når vi i Danmarks Naturfredningsforening Hillerød taler med politikere og andre af byens borgere, mødes vi ofte med uvidenhed og gisninger om, at de andre kommuner bærer et stort ansvar for søens dårlige tilstand. Udsagn som ”Her i Hillerød har vi et helt nyt og meget effektivt rensningsanlæg, så…..”

Ja, vores rensningsanlæg fungerer rigtig godt….

Men, som vi gjorde opmærksom på, skyldes Hillerød kommunes forurening af Arresø primært overløb af urenset kloakvand. Kun halvdelen af kommunen er separatkloakeret, og derfor løber kloakvandet ud i Pøle Å og videre til Arresø, hver gang det regner meget. Det kan vi stoppe, hvis vi får en effektiv og obligatorisk separatkloakering. Som en tillægsgevinst ville dette også minimere risikoen for, at store skybrud sender kloakvand ind i vores kældre og huse.

For at komme uvidenhed og gisninger til livs har vi i DN-Hillerød, med de nyeste tal (2021) fra Miljøstyrelsen, lavet en kommunal opgørelse af fosforforureningen fra 1) rensningsanlæg, 2) regnbetinget overløb fra de ikke-separatkloakerede områder og 3) udløb fra separatkloakerede områder:

Hillerød kommune tegnede sig for ca. 70% af fosforforureningen af Arresø i denne opgørelse.

Enhver kan se, at der på baggrund af disse tal ligger et betydeligt ansvar på Hillerød Kommune for Arresøs ringe miljøtilstand.

I DN-Hillerød ser vi gerne, at byrådet lever op til sit ansvar, og får vedtaget en effektiv obligatorisk separatkloakering.

Foto: Janne Mulvad