Endelig bliver der sat penge af til en bedre læreruddannelse

Af Christina Thorholm, folketingsmedlem, Radikale Venstre

Læreruddannelsen har i alt for mange år været kritiseret for, at der var for få undervisningstimer og for lidt praktik, det bliver ændret. Radikale Venstre har kæmpet for flere timer og mindre selvstudie, større faglig frihed og mindre detailstyring fra Christiansborg.

Aftalen betyder, at vores lærerstuderende får en bedre uddannelse og at vores børn på sigt kan se frem til endnu mere kreativitet, sang og æstetik i skolen. Det er vi meget stolte af.

I alt tilføres der 225 mio. kr. ekstra til læreruddannelsen og bedre overgang til praksis. Det giver bl.a. 2-4 timer mere om ugen, flere direkte samtaler med de studerende og flere øvetimer på uddannelsen.

Kommende lærere bliver i højere grad klar til første skoledag og flere skal gerne kunne nå et højere fagligt niveau. Der kommer 1/3 mere praktik, som knyttes tættere til de konkrete fag på uddannelsen. Og der bliver sat fokus på et mere solidt videngrundlag og bedre videreuddannelsesmuligheder. Alle nye lærerstuderende får fra næste år det praktisk-musiske ind fra begyndelsen af uddannelsen og alle fag får en praktisk-musiske og æstetik dimension. Der er gjort op med, at det kreative er noget ekstra, der er frakoblet fagene. Det er fedt. Og så at der kommet solid ECTS-givende seksualundervisning ind i læreruddannelsen. Det er vigtigt for vores børns opvækst og for et godt samvær i vores fællesskab.

Samtidig er det vigtigt at bemærke, at den nye læreruddannelse er vedtaget af et bredt flertal af partier - S, V, RV, DF, SF, K, EL og Å - efter et forløb med grundig, vellykket inddragelse af bl.a. lærer, studerende, kommuner og uddannelsessteder og det er vi glade for.

En styrket læreruddannelse giver forhåbentligt øget interesse for at blive optaget på studiet og lærer der føler sig rustet til den hverdag, de møder i folkeskolen.