Lars Findsen er nu tiltalt for læk af statshemmeligheder

Anklagemyndigheden kræver Lars Findsen straffet med fængsel for læk af statshemmeligheder til journalister.

Chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Lars Findsen er blevet tiltalt for læk af højt klassificerede oplysninger, oplyser hans advokat, Lars Kjeldsen, til DR Nyheder.

Anklagemyndigheden oplyser, at der er rejst tiltale efter straffelovens paragraf 109 om læk af statshemmeligheder. Lækkene er sket over for seks personer, heraf to journalister.

Anklagemyndigheden kræver fængselsstraf, og da sagen er rejst som en domsmandssag, kan kravet højst lyde på fængsel i 3 år og 11 måneder.

- Det er selvsagt alvorligt, når hemmeligheder eller andre fortrolige oplysninger, der er væsentlige for efterretningstjenesternes arbejde med at beskytte Danmarks sikkerhed, bliver videregivet til uvedkommende, siger statsadvokat Jakob Berger Nielsen fra Statsadvokaten i Viborg i en pressemeddelelse.

- Det indebærer en risiko for yderligere spredning til en bredere offentlighed. Det kan skade forholdet til efterretningstjenesternes samarbejdspartnere, og det kan gøre det sværere for dem at udføre deres arbejde, hvis deres arbejdsmetoder afsløres, ligesom tilliden til, at efterretningstjenesterne kan værne om følsomme oplysninger, svækkes, siger Berger Nielsen.

Lars Findsen har været hjemsendt og fritaget for tjeneste siden august 2020, da Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) luftede en formodning om lovbrud i FE.

På den baggrund blev der nedsat en undersøgelseskommission, som i december 2021 nåede frem til, at der ikke var grundlag for at kritisere hverken FE eller enkelte medarbejdere.

Men blot få dage inden kommissionen kom med sin beretning, var Lars Findsen og tre tidligere ansatte i FE anholdt.

Lars Findsen og en anden mand blev varetægtsfængslet. Den anden blev efter nogle dage løsladt, mens Findsen først blev sat på fri fod af Østre Landsret i februar.

Selve sagens substans har været omgærdet af megen mystik. For på grund af Danmarks forhold til fremmede magter har retsmøderne verseret for dobbeltlukkede døre.

Det betyder, at ordlyden af sigtelserne mod Lars Findsen har været hemmeligholdt. Grunden til det er, at sigtelserne angiveligt indeholder de oplysninger, som er blevet lækket, og som ikke tåler offentliggørelse.

Iagttagere af sagen er dog enige om, at sagen handler om et samarbejde mellem Danmark og USA om aflytning af internetkabler, som går gennem dansk territorie.

Det er blandt andet de samme oplysninger - angiveligt - som er centrum i en straffesag mod tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V), som Rigsadvokaten i foråret indstillede til justitsministeren burde retsforfølges. Det blev dog ikke til noget, da Folketinget ikke ville ophæve Hjorts parlamentariske immunitet.

Selv om sagen mod Lars Findsen nu kommer for retten, er der ikke udsigt til, at der kommer nogen nærmere klarhed over sagens substans. I hvert fald ikke hvis det står til anklagemyndigheden.

Anklagemyndigheden vil nemlig anmode retten om, at sagen mod Lars Findsen bliver behandlet for lukkede døre.

- I sagen indgår oplysninger om statshemmeligheder og andre fortrolige oplysninger, som ikke kan lægges åbent frem. Det er meget tungtvejende hensyn, siger Jakob Berger Nielsen.

- Derfor har politiet og anklagemyndigheden indtil nu været tilbageholdende med oplysninger om sagen, og det vil vi fortsat være, siger han og understreger, at det i sidste ende er rettens afgørelse, hvorvidt dørene skal lukkes.

Der blev i december sidste år oprindeligt rejst sigtelser mod fire personer. Det er tidligere kommet frem, at sigtelserne mod to af dem er frafaldet, og nu er der altså rejst en tiltale mod Findsen.

Den fjerde person er fortsat sigtet i sagen. Det oplyser mandens forsvarer, Jakob Lund Poulsen, fredag til Ritzau.

/ritzau/