Debat: Fup eller fakta? Bæredygtigt Skolevæsen

Borgmesteren siger, at vi skal lukke skoler på grund af faldende børnetal.

Ville det ikke være fair, at han fortalte, at i tre af de fem “landskoler”, der er lukningstruede, er der stigende børnetal i forhold til sidste år?

På dialogmødet i mandags arrangeret af Vestmøn Lokalforum har flere lærere - blandt andet formanden for Børne- og Familieudvalget sagt, at vi driver jo ikke skoler i dag, som vi gjorde, da skolerne blev bygget, så kapaciteten er ikke den samme.

Ved forvaltningen ikke, hvordan der drives skoler i dag, så de kunne rette de fejlagtige tal, eller skal det fremgå, at overkapaciteten i de fremlagte tal skal være så store som mulig.

Lad nu være med at træffe århundredets største fejlbeslutning på grund af forkerte tal!

På vegne af ”De fem”,

Mogens Kjær-Nielsen

Fanefjordgade 95B

Askeby