Kommune vil sættes fri på skoleområdet: Håb om kortere skoledage

Torsdag stod det klart, at Gribskov Kommune ikke får imødekommet ønsket om at blive en af landets fire kommuner, som får mulighed for at blive sat fri for love og paragraffer på beskæftigelsesområdet.

Dermed går kommunen nu i stedet efter skoleområdet. Det blev nemlig besluttet på seneste byrådsmøde, at det ville være førsteprioritet at gå efter at blive sat fri på dette område, hvis det glippede med beskæftigelsesområdet, mens ældreområdet blev valgt som prioritet nummer to.

På byrådsmødet tog Trine Egetved (K) ordet og sagde, at hun håbede, det kunne blive muligt at blive frikommune på skoleområdet, så man kan forkorte skoledagene.

- Det vil glæde mig usigeligt meget, hvis vi kan arbejde med at forkorte skoledagene. Vi har set en voldsom stigning blandt børn, der har udfordringer, og det har ikke gjort det bedre, at de skal være så lang tid i skole. Så jeg krydser fingre for, at vi kan blive frikommune på dette område, sagde Trine Egetved.

Også Pernille Søndergaard (NytGribskov) nævnte, at hun ønsker at arbejde med kortere skoledage, og at frisættelsen kan være en måde at støtte lokale skoler på.

Udfordre rammerne

I en pressemeddelelse om ansøgningen siger udvalgsformand Jens Rane Holck (SF), at det kan give mulighed for at styre mere lokalt efter, hvad der virker på skolerne.

- Jeg er rigtig glad for, at vi nu kan gå efter at lægge billet ind på skoleområdet. Formålet med velfærdskommuneforsøgene er at give skolerne mulighed for at udfordre rammerne og styre mere efter, hvad der virker på den enkelte skole. Erfaringen fra andre kommuner er, at det giver energi og inspiration, når lærere, pædagoger, pædagogisk personale, forældre, ledelse og politikere får det her spillerum med mulighed for at bringe nye ideer på banen, siger han.

Hvis Gribskov bliver udvalgt som velfærdskommune på skoleområdet, vil det give medarbejderne bedre rum til at udfolde deres kreativitet, mener næstformand i Udvalget for skole, børn og familie Helene Gerlykke-Dohn (K):

- Jeg håber, at en frisættelse vil kunne give vores lærere og medarbejdere mere plads til at bruge deres faglighed og kreativitet til at gøre trivslen og læringen endnu bedre. Og vi vil som politikere skulle arbejde tæt sammen med skolelederne om at sætte nogle gode rammer for arbejdet.

Hvis Gribskov Kommune får godkendt ansøgningen om at blive velfærdskommune på skoleområdet, er det forventningen, at forsøgsperioden kan træde i kraft fra omkring starten af det nye skoleår i 2023.

Foto: Camilla Nissen