Debat: Nærdemokratiet på Søndre Havn har spillet fallit

Af Kim Sørensen, Strandpassagen 3 4600 Køge

Som borger på Søndre Havn i Køge opleves det som en føljeton, der aldrig vil stoppe, når der gang på gang indføres nye restriktioner og nye begrænsninger i parkeringsforholdene på Strandpromenaden.

Over de seneste to år er der fra kommunal side besluttet og indført en lang række begrænsninger, der har medført fjernelse af et større antal gode og velfungerende parkeringspladser på Strandpromenaden. Senest før sommerferien blev der tilført et nyt vejskilt til skilteskoven - ingen parkering udenfor p-båse, så der nu kun er ganske få korttidspladser tilbage til gæster, besøgende og beboere.

Resultatet er nedslående. Os, der bor her og benytter vejen hver dag, har fået en 2-sporet landevej. Tak - men nej tak, siger jeg. Det er en konstatering, at hastigheden for den kørende trafik er forøget, og dermed er der intet vundet set ud fra trafiksikkerhedspolitisk synspunkt. Øget hastighed medfører øget energioverførsel i møde mellem blød og tung trafikant, og dermed også større tilskadekomst. Det har trafikforskning vist for længe siden.

Og hvor kommer overskriften så ind i billedet? Når beslutninger træffes og effektueres i det kommunale system hen over hovedet på de mennesker, det vedrører og dagsordenen ensidigt går i en bestemt retning uden at lytte til, inddrage eller på anden måde imødekomme en opposition, der ikke ønsker en konstant forringelse af parkeringsforholdene, ja så er nærdemokratiet i den grad under pres.

Når der som ovenfor nævnt fjernes gode og velfungerende p-pladser, må man som borger også med rette kunne forvente, at beslutningstagerne påtager sig det ansvar, der ligger i at erstatte nedlagte pladser med et tilsvarende antal i nær tilknytning til Søndre Havn. Pladser til besøgende, gæster og beboere.

Dagsordenen går igen, når det gælder de privatadministrerede Køge Kyst betalingsbelagte parkeringsområder, såkaldte terrænparkeringspladser. Her opleves en markant ligegyldighed og uvilje til at imødekomme efterspørgslen fra beboerne på velfungerende parkeringspladser. Det er et reelt problem, at der mangler parkeringspladser.

Der er en stor ubalance i det faktum, at Køge Kyst indkasserer store summer i p-licenser (timebetaling, dags, måneds -og års licenser) og det produkt, som Køge Kyst udbyder til beboere med flere. Dertil skal lægges indtægten fra p-afgifter, idet pladserne dagligt gennemtrawles minimum to gange af p-kontrollanter.

Flagskibet af terrænparkeringspladser er en asfalteret plads, der kun er afmærket på halvdelen af pladserne - betonklodser, der står som vinden blæser og stenskred på den ene side af pladsen. Pladsen skal dog roses for, at den er oplyst.

Bevares – der kommer et p-hus i år 2025 (måske). Det ændrer imidlertid ikke på, at det er her og nu i virkelighedens verden, at der skal findes løsninger på efterspørgslen. Det kræver en anerkendelse af, at beboerne har et transportmiddel af præcis de samme årsager, som alle andre borgere i kommunen for at få familie -og arbejdsliv til at hænge sammen og dernæst en vilje til at løse problemet.

I den kontekst vil jeg gerne sende en stor tak til Jørgen Petersen, konservativt medlem af byrådet, for ved flere lejligheder i medierne at have italesat problematikken med dårlige og mangelfulde parkeringsforhold i Søndre Havn. Fortsæt gerne den kamp – jeg er sikker på, at et stort antal mennesker bakker op.