DEBAT: Besparelser kan ødelægge den grønne omstilling

Den grønne omstilling skal gennemføres, hvis vi skal redde klimaet, miljøet og biodiversiteten. Det kræver en indsats fra politikere, embedsmænd og eksperter. Men det er også nødvendigt at “folket” kommer på banen, hvis omstillingen skal lykkes. Vi skal som borgere både kunne bidrage aktivt og påvirke politikerne.

Derfor er vi i Bedsteforældrenes KlimaAktion bekymrede når vi læser det sparekatalog, som kommunens politikere for tiden diskuterer.

Hvordan skal vi engagere borgerne og foreningslivet i det grønne? Et af værktøjerne er arrangementer som “Grøn Dag”. Det er her, der skabes dialog mellem foreninger indbyrdes og mellem foreninger, borgere, politikere og forvaltning om fælles løsninger. Det er samtidig en folkefest, som år efter år har været en succes. Det vil være en rigtig dårlig idé at afskaffe Den Grønne Dag.

Et andet værktøj er Verdensmålscentret. Det vil være ødelæggende, hvis alle de dele af centrets aktivitet, som betales via kommuneskatten fjernes. Store dele af centrets arbejde med klima og natur vil forsvinde.

Det tredje værktøj ligger på rådhuset. Kommunen har vedtaget en klimaplan. Hvis alle de mange tiltag, der ligger i klimaplanen skal gennemføres, skal der arbejdes med dem i forvaltningen. Og det gælder alle dele af forvaltningen. Men hvordan kan det ske, hvis der ikke mere skal være ansat en klimakoordinater? Det er nødvendigt med en koordinator, der samler trådene på tværs af de forskellige forvaltninger, der ellers vil have for snævert fokus. Og hvordan sikre en udvikling af kommunens klimapolitik? Og hvordan sikre en dialog og samarbejde med borgerne, hvis der ikke er en medarbejder der samler trådene og har kontakten.

Men Bedsteforældrenes KlimaAktion er mindst lige så bekymrede for de mange forslag om forringelser af velfærd og kultur. Klimaforandringernes konsekvenser og den nødvendige grønne omstilling kommer (hvad enten vi vil det eller ej) til at koste for os alle sammen. Det er de mest udsatte og de der har de færreste ressourcer, der vil blive hårdest ramt. De samme mennesker, som har hårdt brug for velfærden, skal være med til at bære den grønne omstilling igennem. En retfærdig klimapolitik skal derfor indeholde mere og bedre velfærd – der må ikke være en modsætning mellem velfærd til de svageste og den grønne omstilling, så risikerer vi “gule veste” som i Frankrig!