Serie af tyverier fra varevogne

Ejere og brugere af fire varebiler i Osted og omegn har i løbet af torsdagen og tidligt fredag morgen anmeldt til politiet, at der har været tyveri fra køretøjerne.

Tre varebiler, der natten mellem onsdag og torsdag har været parkeret på Byvejen, Engtoften og Langhusvej, har alle fået opbrudt sidedøren ind til varerummet, hvorfra kostbart værktøj er blevet stjålet.

Samme fremgangsmåde havde tyven(e) også anvendt på en varebil på Tokkerupvej natten mellem torsdag og fredag, for også at stjæle værktøj fra dette køretøj.

Politiet har ud fra oplysningerne fra anmelderne ikke så mange spor at arbejde videre med, så personer, der i Osted-området inden for de seneste par nætter har bemærket usædvanlige køretøjer eller personer, må meget gerne henvende sig til politiet på tlf. 114 med oplysninger til brug for efterforskningen i sagerne.

Gode råd fra politiet

Midt- og Vestsjællands Politi har nogle gode råd til, hvad man selv kan gøre for at forsøge at forhindre tyveri fra varebiler:

* Parkér - om muligt - varebilen på en sådan måde, at det er besværligt at komme ind i den ad bag- eller sidedøre.

* Deaktiver knappen til central oplåsning af bag- og sidedøre (findes ikke i alle varebiler).

* Fjern særligt værdifuldt værktøj fra bilen

* Mærk værktøj med f.eks. en særlig farve, initialer eller firmanavn mv., så stjålet værktøj vil være sværere at afsætte for tyven og nemmere for politiet at identificere ejeren

* Biler, der parkeres i længere tid eller efter mørkets frembrud, bør parkeres, hvor der er belysning, og gerne i nærheden af beboelse. Undgå at parkere bilen på øde steder.