Debat: Vi kommer til at slås for en hurtigbus rute på Vestegnen

Mødet i Regionsrådet den 27. september afslørede, at det bliver en kamp for at få etableret en hurtigbus-rute (Bus Rapid Transport, forkortet BRT) til Vestegnen som linje 200S. En strækning fra Avedøre Holme op til Gladsaxe Trafikplads.

Linje 200S skal forbinde tre S-togsgrene (Ballerup, Høje Taastrup og Køge-linjerne), letbanen samt en række større bolig- og erhvervsområder, blandt andet Avedøre Holme, Hvidovre Hospital, Rødovre Centrum, Husum og Gladsaxe Erhvervskvarter.

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og de radikale stemte for at gå videre med en forberedende undersøgelse af en BRT-linje. Og at regionen bevilger 625.000 kr. til denne undersøgelse. Et mindretal bestående af samtlige blå partier stemte imod.

Det er vi ærgerlige over.

At sikre et tidssvarende og attraktivt kollektivt alternativ til mere trængsel og mere klimabelastning af vores miljø burde være en fælles prioritet. Men sådan ser de borgerlige partier det ikke. Til gengæld er de blå partier med på en BRT-line for 400S. Den går fra Hundige til Lyngby og mere vestligt – så at sige – på Vestegnen end 200S.

Det er en alvorlig sag for de mange brugere af 200S.

Hvidovre Hospital og Rødovre Centrum er knudepunkter for 200S. Med lange udsigter til en Metro-forbindelse til disse knudepunkter er en hurtigbus rute med faste afgangstider et afgørende tilbud.

En BRT-linje kører som udgangspunkt i egne vognbaner med signalprioritering i lyskryds. Det giver høj rejsehastighed og pålidelighed. BRT-busserne vil være eldrevne ledbusser med høj passagerkomfort.

BRT er udbredt mange steder i både Europa og resten af verden. Den første danske BRT (Plusbus) åbner i Aalborg i 2023. De to foreslåede BRT-linjer forbinder hovedstadens byfingre på tværs med mulighed for gode skiftemuligheder til S-tog, regionaltog og letbane.

Det samlede løft i den kollektive transport vil flytte rejsende fra biler til kollektiv transport. Det mindsker stigningen i trængslen, og sammen med emissionsfri drift reducerer det CO2-udledning, støj og luftforurening.

På debatten på rådsmødet forstod vi, at de borgerlige partier er bekymret for bilisterne og om kommunerne har tilstrækkelig økonomi til anlæg af BRT-linjen.

Og ja. Det bliver en udfordring at tilvejebringe den samlede økonomi trods den aftale, der er indgået mellem stat, regionen og beliggenhedskommunerne om i fællesskab at finansiere en forberedende undersøgelse af BRT på 200S.

På et møde i foråret blev transportministeren, borgmestre og vores regionsrådsformand enige om et forståelsespapir. Det betyder, at der arbejdes for en afklaring om: den kommunale medfinansiering kan ske uden for det kommunale anlægsloft.

I disse tider med stigende materialeudgifter er det højst usikkert, men som politikere skal vi arbejde for det og prioritere et kollektivt tilbud, der af mange grunde peger fremad.

Det vil vi som socialdemokrater fortsætte med. Nu ved vi, at de borgerlige ikke kommer til at arbejde i samme retning.