Vindkraftallé langs Rute 21

Der er energikrise, og der mangler grøn strøm til den grønne omstilling. Landbaserede solceller og vindmøller er den billigste og hurtigste løsning på mere grøn strøm. Men det giver mange gener og problemer for naboerne. Så generelt er det ikke nemt, at få især vindmøller placeret.

Et sted, hvor det ikke kan genere så mange, er på Lammefjorden. På de tre kilometer af Rute 21 over Lammefjorden kunne der opstilles en allé af vindmøller. Med 200 m. afstand kunne det blive til 15 møller på hver side af vejen i samme størrelse, som de nærmeste. Med den korte afstand til vindmøller man har tilladt på Rute 23 nær Regstrup, vil det være en mulighed.

De to kilometer ligger i Holbæk, den sidste i Odsherred, så det er i givet fald et fælles projekt, der vil styrke kommunernes produktion af grøn strøm. Det vil samtidigt tage presset af andre vindmølleplaceringer, som borgerne ikke bryder sig om. Lammefjorden langs Rute 21 er i forvejen skæmmet af tilfældige vindmøller. En stringent række af møller langs vejen vil mindske det rodede indtryk. Jorden omkring møllerne kunne passende dækkes med solceller. Her vil de skæmme mindre end mange andre steder.

Vi er mange der ønsker den grønne omstilling. Også gerne i hurtigere tempo. Men der er ikke mange, der vil have møller eller solceller i deres baghave. På Lammefjorden er der meget få naboer til “Vindkraft Alléen”.

Alléen vil i øvrigt skære igennem det område som Holbæk Kommune peger på til energipark efter anmodning fra staten. At medtage Audebo Plantage i området må dog betragtes som en svipser, der bør rettes inden sagen går videre fra kommunen. Udpegningen kunne i øvrigt med fordel koordineres med Odsherred, da forholdene i store dele af Lammefjorden er de samme.

I den ideelle verden er alle møller langt til havs og alle solceller på tagene, men den verden er der ikke tid til at vente på.

Carsten Lambrecht

Formand for Danmarks Naturfredningsforening i Holbæk