Ankestyrelse melder hus forbi

Roskilde: Helt som ventet kom der ingenting ud af byrådets henvendelse til Ankestyrelsen i kølvandet på det meget omdiskuterede salg af byggegrunde på Sortebrødre Plads.

Diskussionen opstod som bekendt i kølvandet af, at et politisk flertal besluttede at sælge byggegrundene til et projekt, hvor konsortiet bag havde tilbudt at betale 32 millioner kroner, selv om et andet konsortium havde tilbudt 50 millioner kroner for at få lov at realisere et andet projekt, som i almindelighed blev betegnet som udmærket, og som ikke var helt væsensforskelligt fra det projekt, der blev foretrukket.

Flertallet på 17 støttede sig til forvaltningens vurdering, der sagde, at salget var inden for lovens rammer. Mindretallet på 14 rasede over beslutningen, som det ønskede udsat, indtil Tilsynet - eller Ankestyrelsen, om man vil - havde udtalt sig om lovligheden af salget. Der blev sågar holdt et ekstraordinært byrådsmøde - på et tidspunkt, hvor salgsaftalen allerede underskrevet.

Mindretallet rasede også over formuleringen af det brev, som flertallet på 17 gik med til at sende til Ankestyrelsen. Den gik på, at byrådet ønskede en vejledende udtalelse om sit råderum ved fremtidige udbud - men på sin hjemmeside skriver Ankestyrelsen, at Tilsynet kun forholder sig til spørgsmål, der er konkrete, aktuelle og forestående.

- Så vi giver ikke Tilsynet en jordisk chance for at vurdere noget som helst. Det er en mærkværdig bagvendt sagsbehandling, hvor alle taler om, at det er vigtigt, at lovgrundlaget skal være på plads, men bare ikke vil have, at Tilsynet kigger på det, sagde Bent Jørgensen (V) ved den lejlighed.

Nu er svaret fra Ankestyrelsen landet i kommunens indbakke, og det lever helt op til mindretallets forudsigelser.

Ankestyrelsen svarer, at den »ikke kan hjælpe en kommune med at afklare juridiske tvivlsspørgsmål i sager, hvor kommunen ikke påtænker at træffe beslutning om en dispensation eller undladelse. Der skal altså være tale om en forestående beslutning.« På den baggrund »finder Ankestyrelsen ikke at kunne afgive en forhåndsudtalelse på baggrund af kommunens henvendelse,« idet styrelsen lægger vægt på, at der hverken er tale om en forestående beslutning i en konkret sag.