DEBAT: Den bedste løsning for Jonstrup Skole

Anders Medum Groth (R), næstformand i Børn og Skole-udvalget og Tine Hessner (R), gruppeformand og folketingskandidat

Debat I disse år vokser Jonstrup Skole med hast. Flere og flere elever starter på skolen, som efterhånden viser sig at have en robust tilgang, med to klasser pr. årgang så langt øjet rækker.

I virkeligheden er det ikke en kæmpe overraskelse. Med de store udbygninger af Jonstrup vi har set i de seneste og kommende år, er det en naturlig konsekvens. Desværre er det ikke et forhold, man for alvor har tænkt ind i udbygningen af Jonstrup. Der har aldrig været en plan, for hvordan man egentligt ville forholde sig til alle disse nye Furesø-borgere. Nu er de her. Og de forventer naturligvis en lokal skole til de mindste børn. Det manglede bare.

Fra Radikale Venstres side har vi ikke tøvet i denne sag. Vi har længe sagt, at Jonstrup Skole selvfølgelig skal udbygges til 5. klasse. Realiteten er dog bare, at kommunen er langt fra at have konkrete planer. Jonstrup89 har i den forbindelse lavet et stort arbejde, som viser muligheder og perspektiver for en fremtidig Jonstrup Skole.

Hos Radikale Venstre efterspørger vi et hurtigere fokus kommunalt på at afdække løsninger for en fremtidig Jonstrup Skole. Vi mangler en helhedsplan for Jonstrup, der både kigger ind i seminariets bygninger, men også tager andre perspektiver ind. Kunne vi bruge andre lokaliteter i Jonstrup? Er der muligheder i ledige grunde, anden anvendelse af andre bygninger i Jonstrup eller andet? Hvordan ser det ud med de fritids- og kulturtilbud som også skal være i Jonstrup?

Vi skal have klargjort en del fag- og klasselokaler, til den dag barakkerne skal væk, og skolen udvides til 5. klasse. Den afklaring burde have været der for år siden, nu er det på tide endelig at få den. Derfor er indstillingen, at der afsættes 0,5 mio. kr. på det kommende budget, til at undersøge permanente løsninger på kapaciteten i Jonstrup, Lille Værløse, Søndersø og Syvstjernen. I den skal det indgå, hvilke muligheder der er for Jonstrup Skole til 5. klasse. Det er muligvis ikke rettidig omhu. Men nu skal det ske.