Debat: Kære borgmester, hvorfor tror du, det er sådan?

Lisbet Herskind, Bøgevang 17, Virum

PARKERING Til borgmesteren og andre interesserede.

I Det grønne Område onsdag den 22. juni forklarer kommunen sig i forhold til de nye parkeringsregler, der hverken overholder formalia, banale kommunikationslinjer eller det, man kalder `god forvaltningsskik`.

Det er en jammer at læse.

Tag bare udsagnet fra Johan Halkær Kristensen: Man kan altid diskutere, om vi som forvaltning har oplyst borgerne godt nok….´.

Nej, det kan ikke diskuteres.

Det har kommunen ikke.

Der vel mere tale om, at kommunen i farten har glemt det velfungerende e-post system, der leverer direkte i borgerne e-boks. `Kære borgere. Der er kommet nye parkeringsregler i kommunen…..osv..`.

Og hvad er der kommet ud af disse forvaltningsfejl? Endnu en shitstorm, hvor medarbejderne skal bruge mange resurser på at svare borgerne og trække bøder tilbage, og hvor kommunen endnu engang får (endnu flere) utilfredse borgere.

Shitstorm kom der også, da det viste sig, at vintervedligehold på de de private veje, blev administreret som en forsikringsordning og derfor stoppet.

Vi havde jo betalt alt for meget for den ydelse, vi havde fået, fordi overskuddet gik direkte i kommunekasse. Hvad det koster, har vi her i området med al tydelighed kunnet konstatere, da 700 parceller gik sammen i en privat ordning.

Den ordning har i de 4 år, ordningen har kørt, kostet hver parcel 350,- kr. pr. år for vintervedligehold, brøndtømning og fejning af vejene. Kommunen vil kunne indgå bedre kontrakter, da der er tale om en meget større opgave.

Vi ved nu, hvad beløbet nogenlunde er for et år….resten vil så være administrative omkostninger. Jeg håber kommunen finder det rigtige niveau.

Og shitstorm kom der også, da kommunen gav vedligeholdelse af de private veje tilbage til beboerne.

Siden 1949 har vi her i Lindevangens Haveby sammenlagt indbetalt rigtig mange penge til ordningen men fået meget lidt. Denne ordning blev også administreret som en forsikringordning.

Det betød betød, at der var kr. 0,00 på vores konto, da vejene blev overdraget, selvom kommunen i mange år må have vidst, at pengene skal bruges på vedligehold af de konkrete veje, der betaler.

Vores vej blev ved overgivelsen vurderet til at have 5-års holdbarhed. Det undrede mig, da den i kommunens egen plan fra året før, stod til renovering.

Da jeg bad om agtindsigt i den rapport, et privat firma havde udarbejdet, blev det prompte afslået. Kommunen var altså ikke i stand til at læse de tre linjer, der klart beskriver, hvornår man har ret til agtindsigt.

Læsefærdigheden blev heldigvis løftet, så jeg fik agtindsigt. Jeg skrev et pænt undringsbrev, da jeg havde sat mig godt ind i rapporten.

Tilbage fik jeg et arrogant svar….jeg var selvfølgelig helt gal på den og havde misforstået det hele. Kort sagt: Bliv væk.

Jeg sendte svaret til den politiske formand for udvalget, Sigurd Agersnap. Han svarede dejlig hurtigt. Han håbede, jeg fik et godt svar fra kommunen!

Nu er vi i den situation, at vi ingen penge har til vejvedligeholdelse samtidig med, at ingen i bebyggelsen er forpligtet til hverken at være medlem af vejlaug eller grundejerforening, og det derfor ikke kan pålægges den enkelte ejer at indbetale til en opsparing, men det er selvfølgelig ikke kommunens problem!

Det forlyder, kommunen kommer med et nyt tilbud til de private fællesveje om vejvedligeholdelse, når kommunen nu kommunaliserer mange af de private veje. Det er nemlig kommunens ønske, at højne og ensarte standarden af vejene i kommunen, kunne jeg læse i Det grønne Område.

Allerede i indeværende år betaler vi derfor alle i kommunen via kommuneskatten til denne de nye kommunale vejvedligeholdelser, selvom vejene slet ikke er overdraget endnu.

Fik jeg nævnt, at rigtig mange af disse veje, er godt istandsatte og er vurderet til 10 års holdbarhed, så der ikke skal foretages noget i mange år.

Og de beboere, der forsat bor på private fællesveje, skal nu både betale for flere kommunale veje samtidig med, at de også skal finansiere deres egne vel at mærke med 0,- på kontoen og selvfølgelig uden nogen form på kompensation. Mærkeligt, at man kan få den grimme tanke, at der må være gode penge i at forvalte på den måde.

Jeg vil i ovenstående sammenhæng fremhæve to af borgmestrens mange udsagn i tidens løb. Det ene faldt her i `den lokale` for nogle år siden (som bemærkning til en borger) nemlig, at kommunen prøver at lære af dens fejl.

Den anden bemærkning var i et stort interview i `Politiken` for et halvt års tid siden, hvor borgmesteren udtalte, at kommunen skulle tage hensyn til hele kommunen, men at mange borgere havde svært ved at se denne helhed.

Kære borgmester. Hvorfor tror du, det lige er sådan?

Jeg ved, at jeg bestemt ikke er den eneste borger, der har prøvet at føle sig til besvær, og det skete, da jeg efter over 20 år som beboer i kommunen, henvendte mig første gang! Mange, der henvender sig på mail, får ikke engang svar, hvilket jo også er under lavmål.

Jeg mener, en kommunen skal behandle alle dens borgere ordentligt. Borgere skal ikke opfattes som kværulanter, der skal holdes i udstrakt arm. Kommunen er til for borgerne - ikke omvendt.

Dette ligger alene i, at det er borgerne, der betaler jeres løn for at få en berettiget service. Og måske er de borgere ikke kun kværulanter: De kunne jo også have en pointe.

Kommuner har meget at lave og respekt for det, men det er en dårlig investering at nedprioritere borgerne tilfredshed.

Kommunen kunne måske med stor fordel arbejde målrettet med dette. Man kan jo starte med oplagte områder: Overdrag parkeringsbøder til politiet, tilbyd rimelige betalinger for diverse ydelser, sænk sagsbehandlingstider af byggetilladelser til 14 dage, besvar alle borgers henvendelser og på en konstruktiv måde osv.

Der er mange andre områder, men kommunenved vel godt selv ved, hvor skoen trykker.

Tilfredse borgere vil spare kommunen for rigtig mange resurser, der kan bruges eks. til videreuddannelse af det daglige personale incl. ledere, så både sagsbehandling og forvaltningskompetencerne bliver langt bedre. Det virker tiltrængt og kan forhindre de shitstorme, som medarbejderne sikkert også opfatter som rigtig trælse opgaver, der ikke kaster arbejdsglæde af sig.

Dette kræver selvfølgelig, at både politikerne og den øverste administrative ledelse på rådhuset påtager sig den opgave og går forrest med at ændre både synet på borgerne og højne kvaliteten af sagsbehandlingen.

Så ville kommunen måske lære af dens fejl, så kunne borgerne måske begynde at se helheden.