Borgmester efter KL-aftale: Roskilde må stramme livremmen

- Roskilde kommer til at stramme livremmen ind på flere punkter, siger borgmester Tomas Breddam efter den aftale, der nu er indgået mellem regeringen og Kommunernes Landsforening.

Et hovedpunkt i aftalen er, at anlægsudgifterne skal begrænses, fordi der allerede er en overophedet byggebranche, hvor priserne er steget meget.

Samtidig betyder den voksende inflation, at udgifterne også er vokset på næsten alle områder.

- Vi får lidt flere penge til de løbende udgifter, men det er der også rigeligt brug for, da kommunen i disse år får flere børn, flere ældre og et større antal sårbare unge. Derfor må vi spare i den daglige drift.

- Samtidig får vi altså også færre penge at bruge til nye anlæg, så prioriteringen af byggeprojekter bliver hård, siger Tomas Breddam.

Kommunens forvaltning skal nu beregne på, hvad aftalen helt præcist betyder for Roskilde. Dermed kan byrådets politikere få et nødvendigt grundlag, når de i løbet af sommeren skal forhandle om budgettet for 2023.

Foto: Kenn Thomsen