De 20-årige har renere straffeattester end for 10 år siden

Godt hver 10. mand født i 1990 kunne fejre deres 21-års-fødselsdag med en dom i bagagen og en plet på straffeattesten.

For mænd født ti år senere i 2000 gjaldt det kun syv procent af dem.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik tirsdag.

Ifølge tallene var der blandt 1990-årgangens mænd 13 procent, der i en alder af 20 år havde fået en eller flere domme for at have forbrudt sig mod straffeloven.

På 10 år er der altså sket knap en halvering af 20-årige mænd med en dom.

Også blandt kvinder er der sket et betydeligt fald i andelen, der får en dom, inden de fylder 21 år.

Fem procent af kvinderne født i 1990 var som 20-årige blevet straffet for at have trådt over på den forkerte side af loven, mens det blot var tilfældet for tre procent af kvinderne født i 2000.

Langt de fleste af de dømte har fået én dom som 20-årige. Og det er særligt såkaldte ejendomsforbrydelser, de er dømt for.

Det dækker over kriminalitet som tyveri, hærværk og indbrud.

Ifølge statistikken blev flere fra 1990-årgangen dømt for indbrud, end det var tilfældet for dømte født ti år senere. De blev til gengæld i højere grad dømt for indbrud, bedrageri og røveri.

Ser man på forskelle mellem typen af domme, som de to årgange hver især er dømt for, er der også sket en stigning i antallet af domme for seksualforbrydelser.

Det fremgår dog ikke af statistikken, hvad de specifikt er dømt for.

/ritzau/