Storebror og Lillebror

I 1671 blev Rødovre sogn optaget i det dengang store Brønshøj sogn, og man talte siden om Brønshøj-Rødovre sogn frem 1. januar 1901, hvor det blev delt og Brønshøj indlemmet i Københavns kommune. Brønshøj udgjorde stadigvæk et stort sogn, som tillige omfattede landsbyerne Utterslev, Emdrup, Vanløse og Husum. Med den voldsomme urbanisering og befolkningstilvækst i det 20. århundredes første tre årtier udskiltes en række sogne fra moderkirken på toppen af Brønshøjbakken: Vanløse 1909, Grøndal 1922, Bispebjerg 1927 (Grundtvigskirken først indviet i 1940, men tårnet indviet til kirkebrug i 1927), Husum 1928 (med en ny kirke opført i 1976), Utterslev 1938 og Bellahøj 1963. Man har længe talt om tvillingebydelen Brønshøj-Husum, med navnet på den lokale avis som det bedste eksempel.

Af tvillingerne er Brønshøj så ubestridt storebroren, bedst udtrykt ved at Brønshøj Kirke blev indviet i 1185-87, hvor den første Husum Kirke blev indviet i 1928 – aldersforskellen på godt 740 år er vist rekord for tvillinger! Generelt er der to grunde til, at Brønshøj er storebror. Den ene er, at Brønshøj Kirke siden sin opførelse i middelalderen og frem til udskillelsen af de nævnte sogne har været det absolutte centrum for det store område i det da dybt kristne Danmark. Den anden grund er, at Brønshøj ligger tættere på Københavns kerne, hvorfor urbaniseringen efter indlemmelsen først tog fart i Brønshøj – med Husum haltende en snes år efter, hvad angår opførelse af villaer og etageejendomme samt skoler med mere, men dermed også med bevarelsen af den landlige idyl langt længere, ja helt frem til slutningen af 1960’erne! En række eksempler illustrerer klart, at Brønshøj var 2-3 årtier tidligere ”udviklet” end Husum:

Rytterskolen i Brønshøj 1723, Brønshøj gamle skole 1900 og Brønshøj nye skole 1924 – Husum Skole 1930. Sporvognsendestation i Brønshøj 1902-03 – Sporvognsendestation i Husum 1924. Brønshøj Apotek 1905 og Linde Apotek i Brønshøj 1938 – Husum Apotek 1931. Brønshøj Avis 1908 – Husumbladet 1940. Senere slået sammen til Brønshøj-Husum Avis. Brønshøj Boldklub 1919 – Husum Boldklub 1922. Bella Bio i Brønshøj 1936 – Husum Bio 1955. Som en trøst kan Husum dog bryste sig af at have fået sin egen togstation i maj 1949, hvormed bydelen blev tilknyttet den københavnske S-togsbane, som var taget i brug i 1934. Hermed er en anden bane kridtet op: Historien om Husum Boldklub i hundrede år!