Vil have gratis skolemad

En spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn i grundskolen viser, at mange forældre mener at der bør indføres gratis skolemad – særligt blandt forældre med lave indkomster.

Lige under seks ud af ti forældre er enige i forslaget, mens kun hver femte er uenige, og der er bred opbakning til forslaget på tværs af landet, på tværs af køn og på tværs af forældre med børn på forskellige klassetrin, siger tænketanken Cevea, der har stået for undersøgelsen.

Cevea fortæller til Gladsaxe Bladet, at det ikke giver mening at bryde tallene ned på kommuneniveau.

- Men da det gælder på tværs af befolkningsgrupper og indkomster, har vi ingen som helst grund til at tro, at det skulle se anderledes ud i Gladsaxe, tilføjer Asbjørn Sonne Nørgaard fra Cevea.

Kommunerne kan, i henhold til Folkeskolelovens § 40, beslutte at der kan indføres frivillige madordninger på kommunens skoler med enten fuld forældrebetaling eller med offentligt tilskud. Det er herefter op til skolebestyrelsen på de enkelte skoler at beslutte, om der skal oprettes en madordning på skolen.

Det vil, ifølge Cevea, umiddelbart koste i omegnen af 2,2 milliarder kroner om året (efter skønnet adfærdsvirkning) at indføre offentligt betalt skolemad i alle danske folkeskoler.

I alt er 1.559 brugbare interviews blev gennemført i undersøgelsen, der var lavet som en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt forældre med børn på grundskolens mellemtrin og udskoling.