Debat: Da det brede samarbejde og den gode tone gik fløjten

Af Inge Messerschmidt, gruppeformand Dansk Folkeparti (O)

Efter at kommunalvalget i efteråret gjorde Tina Tving Stauning til borgmester, blev der hurtigt inviteret ind til det brede samarbejde. Der blev lagt op til, at linjen, som John Schmidt Andersen havde lagt, skulle fortsætte i den nye byrådsperiode.

Vi skulle på byrådsseminar, så vi kunne blive rystet sammen og lære hinanden at kende for det gode samarbejdes skyld.

Alle gruppeformænd er blevet inviteret til "kaffemøde" med borgmesteren, hvor vi talte forventninger, og hvad der er vigtigt for os hver især.

Og det er jo alt sammen gode initiativer og gode intentioner.

Men åbenbart det rene bluf og spild af tid og borgernes penge, for intentionen blev hurtigt gjort til skamme.

At vores nuværende borgmester finder det vigtigere at være borgmester og kunne tælle til 12 end at lukke alle ind i det brede samarbejde, bliver mere og mere åbenlyst.

Ligeledes er det notat, der er udarbejdet og som beskriver, hvordan vi holder den gode tone og den gensidige respekt for hinanden på trods af vores uenigheder og forskellige ståsteder, åbenbart ikke det blæk værd, det er skrevet med.

Ak ja! Tak for kaffe, Tina!

Alt ser jo godt ud på skrift!”