Læserbrev: Befri os for ødelæggelser af kulturarven

Et nedrivningstruet sommerhus har bragt sindene i oprør i Rørvig, hvor en protestbølge er på vej. Den tidligere bevaringsforening for stedets natur og bebyggelse er sammen med husets naboer harmfulde over, at et byggefirma vil erstatte det gamle hus fra omkring 1920 med fire nye udlejningshuse på en stor grund tæt ved Højsandet. Og godt det samme - det drejer sig om Odsherreds kulturarv.

Huset er opført efter tegning af Odsherreds store arkitekt Einar Andersen, der var født i Stenstrup og havde tegnestue i Nykøbing 1912 til 1932, hvor han skabte en række betydningfulde og bevaringsværdige ejendomme i by og land. Hertil hører bl.a “den gule by” i Annebergparken, som i dag er beskyttet af lokalplaner for området. Han blev senere udnævnt til Kgl. bygningsinspektør og flyttede sin tegnestue til hovedstaden.

Einar Andersen stod for en række tidlige landhuse langs Kattegatkysten, hvortil han ofte også tegnede inventar og møbler som en anden Arne Jacobsen. Nogle er i dag nedbrændt og forsvundet, så des vigtigere er det st bevare de tilbageværende som del af Odsherreds sommerhuskultur, Kommunen er netop i gang med at udarbejde en tiltrængt Arkitekturpolitik med registrering af bevaringsværdige huse, og man må håbe at myndighederne ikke udsteder nedrivningstilladelse, men tværtimod bliver opmærksom på sin arkitektoniske arv.

Et par andre markante bygninger af samme arkitekt er i øjeblikket i søgelyset, nemlig Grundtvigskolen der nu overvejes som muligt nyt museum, og den tidligere bankbygning på gågaden i Nykøbing, som i dag ligner en ruin i forhold til sit oprindelige arkitektoniske udtryk. Vorherre bevar os og vor kulturarv!

Kurt Sørensen

Algade 32 Nykøbing