Kaproning på Slotssøen giver arbejdsglæde og liv i byen

Da Hillerød mistede sit kræmmermarked og millionindtægterne til byens foreningsliv, var “Danmarks smukkeste travaljestævne’”, kaproning i gamle travaljer, en af de ting, byen fik i stedet.