Håndsrækning og bløde pisk til landsby

Beboerne i landsbyen Hvedstrup får nu ikke bare en, men to håndsrækninger for at få løst deres helt store problem, byens forurenede drikkevand.

Byens vandværk vil gerne nedlægge sig selv og lade Fors overtage vandforsyningen i byen, men det kræver en etablering af en vandledning fra rundt regnet Ågerup Mølle og til Hvedstrup.

Den første håndsrækning giver kommunen. De skulle egentlig slå det lille vandværk med 28 brugere oven i hovedet med et påbud, som udløser bøder. Det gør kommunen sådan set også, men i stedet for at lade påbuddet gælde fra om seks måneder - som er det normale - så har man valgt, at det først træder i kraft om 14 måneder.

Den tidshorisont er valgt, fordi det forventes, at Fors på netop 14 måneder kan nå at have en vandledning til Hvedstrup klar. Fors oplyser nemlig at etablering typisk tager et år, fra kontrakten er indgået.

- Det er fint set af vores forvaltning, at dette er en mulighed. Vi ved jo godt, at de nye kræfter i vandværksbestyrelsen kæmper for at få løst det her problem, siger Jonas Paludan (EL), formand for Roskilde Kommunes klima- og miljøudvalg, som netop har fået sagen forelagt.

I sagen kan man læse en anden håndsrækning. Fors er klar til, at lade medlemmerne af vandværket betale for etableringen af vandledningen over en femårig periode, så de slipper for at tømme deres opsparing for at kunne få rent drikkevand. Normalt giver Fors to års tilbagebetalingstid.

Roskilde Kommune har undersøgt om de kunne tilbyde lån, der tilbagebetales via ejendomsskattebilletten. Men det kan kommunen ikke, da sådan lån kun må gives til i folkepensionsalderen.

Hvedstrup Vandværk havde håbet på en tilbagebetalingstid på 10 år. Det havde givet et afdrag på 1000-1500 kroner om året per husstand.

Der er fundet for meget af stoffet 4-CPP i drikkevandet fra Hvedstrup Vandværk.