Jernbane fra Jylland til Sjælland er dyrest men gavner flest

Langt flere borgere vil kunne nyde godt af en Kattegat-forbindelse, hvis den består af både en motorvej og en jernbane.

Forbindelsen ventes at gå fra Jylland over Samsø og til Sjælland, hvis den bliver en realiseret. Den kan bestå af enten en motorvej og en jernbane eller blot en motorvej.

Den billigste forbindelse med en jernbane koster 110 milliarder kroner, mens en vej kan anlægges for mindst 60 milliarder kroner.

En motorvej alene vil have en bedre samfundsøkonomisk gevinst og være mest skånsom for klima og miljø under anlæg.

Det fastslår forundersøgelsen fra Vejdirektoratet, Sund & Bælt og Trafikstyrelsen, som blev offentliggjort onsdag.

Byggeprisen for både jernbane og motorvej er faldet med ti milliarder kroner i forhold til en beregning fra 2018.

Samtidig er skønnet for antallet af bilister og togpassagerer opjusteret, hvilket giver flere indtægter til at betale regningen for byggeriet.

Transportminister Trine Bramsen (S) vil først have afdækket de klima- og miljømæssige konsekvenser, før projektet kan gå videre.

Dermed bliver projektet nu som minimum udskudt, hvis det da ikke ender med at blive droppet, efter at flere partier som De Radikale og Dansk Folkeparti er begyndt at gå imod idéen.

Efter sommer mødes parterne for at tale om, hvad der mangler at blive undersøgt.

For fire år siden satte den daværende VLAK-regering 60 millioner kroner af til undersøgelsen af en fast forbindelse over Kattegat.

Ifølge forundersøgelsen kan en forbindelse tidligst stå klar i 2038. Behovet for yderligere undersøgelser udsætter derfor tidspunktet for, hvornår byggeriet eventuelt kan gå i gang.

Byggeriet af en eventuel forbindelse forudsætter en VVM-undersøgelse, som koster en milliard kroner og ser på miljøpåvirkningen.

Men den er politikerne altså ikke gået videre med i første omgang.

En ren vejforbindelse kan tilbagebetales på 33 år.

Hvis økonomien i Storebæltsforbindelsen og den over Kattegat slås sammen, vil et overskud på Storebælt betale den sidste del af Kattegatforbindelsen. Så vil den kunne finansieres på 14 år.

Byggeriet ville medføre op mod 76.000 arbejdspladser i anlægsperioden.

Med en forbindelse over Kattegat vil bilister kunne rejse fra København til Aarhus på omkring to timer, mens det tager knap tre timer i dag.

Der er også modstand mod forbindelsen.

Lokale i Jylland, på Samsø og omkring Kalundborg har samlet sig i fem lokale foreninger for at protesterer mod broen i hver deres lokalområde.

Forbindelsen vil gå gennem deres lokalområde, og det vil gå ud over beskyttede naturområde, mener de.

/ritzau/