DEBAT: Seniorrådet er bekymret

Af Niels Søndergaard, formand for Seniorrådet i Fredensborg Kommune

I et læserbrev i UgeNyt Fredensborg den 1. juni 2022 er der en opfordring til Seniorrådet fra Hanne Thureson Graae, om at udtrykke vores holdning til de vanskelige tider, vi generelt befinder os i, og ikke mindst i forhold til den ældre generation af mennesker, hvor en del råder over meget begrænsede midler.

Da det i sagens natur netop er den ældre generation af mennesker, som Seniorrådets arbejde retter sig imod, vil vi gerne udtrykke vores bekymring over den økonomiske situation, som bl. a. krigen i Ukraine har afstedkommet, og ikke mindst de økonomiske problemer, som dette medfører.

De prisstigninger, vi ser nu, rammer naturligvis alle, men specielt de mindst bemidlede i samfundet rammes meget hårdt. Seniorrådet har ikke mulighed for direkte at gøre noget ved problemet, da vi alene er rådgivende for Byrådets politikere (og den kommunale administration) her i Fredensborg Kommune.

Vi vil fra Seniorrådet derfor på det stærkeste opfordre politikerne i både kommunen, regionen og i regeringen til at gøre noget for at række en hjælpende hånd ud mod denne gruppe af mennesker.

Da de store prisstigninger rammer rigtig hårdt på pensionisternes budget, mener vi, at den hjælpende hånd ikke kun skal omfatte den gruppe, som modtager ældrecheck, men også den meget store del af pensionister, som ikke har de store penge til rådighed.