Debat: Rigide regler kvæler foreningslivet

Kim Valentin, MF (V)

Foreningslivet er en krumtap i Lyngby-Taarbæk. Det er her, vi møder hinanden på tværs af alder og baggrund. I foreningerne lærer vi gode værdier som tolerance og empati, imens vi plejer fællesskabet. Derfor er det også uheldigt, når mange oplever, at stigende gebyrer og bureaukrati fra lovgivning om eksempelvis hvidvask og terrorfinansiering gør foreningsarbejdet uforholdsmæssigt tungt. Det skal vi gøre bedre.

Danmark har mere end 100.000 foreninger over hele landet. De spænder lige fra små danseforeninger til store landsdækkende organisationer. Fællesnævneren for dem er, at de binder os sammen i både lokale, regionale og nationale fællesskaber.

Derfor skal vi heller ikke acceptere, at relevant lovgivning om hvidvask og terrorfinansiering giver utilsigtede bivirkninger i foreningslivet. Vi hører om foreninger, som er ved at drukne i bureaukrati og indberetninger, hvis vil de vil lave aktiviteter eller skifte medlemmer af bestyrelsen.

Venstre har forsøgt at trænge ind til regeringen, lige siden vi blev opmærksomme på problemstillingen. Desværre uden held.

Vi har fremsat beslutningsforslag på aktuelle problemer bl.a. med forslag om at undtage mindre foreninger fra regler om hvidvask, der koster dem dyrt.

Det kan ikke være rigtigt, at lokale foreninger med en årlig indtægt på 10.000 kr. fra kontingent skal betale 1400 kr. i bankgebyrer. Der er sågar eksempler på, at små foreninger betaler mere i bankgebyrer grundet hvidvasklovgivning, end der kommer ind fra kontingent og andre indtægter. Der må være en bagatelgrænse.

Vi skal fjerne de rigide regler i foreningslivet, så vores mange ildsjæle ikke mister modet til at gøre en forskel i vores lokalsamfund. Indtil grundlovsdag 2023 vil Venstre iværksætte en række initiativer, der skal fremtidssikre foreningstraditionen – bl.a. ved at tilpasse bankernes kontrol til foreningernes risikoprofil. Frivillige og ildsjæle i Lyngby-Taarbæk skal ikke bruge tiden på unødigt bureaukrati og gebyrer.

Foto: Steen Brogaard