DEBAT: Kan kulturkroner omsættes til ældrepleje?

Af Tine Hessner (R), formand for kultur, fritid og idræt

I Furesø Avis (12.4.22, red.) skriver Arne Ziegler, at der bruges for få penge på ældreområdet – og for mange på kultur, hvis man sammenligner placeringer i KL´s nøgletals benchmark.

Jeg tillader mig at reagere som formand for kultur-, idræts- og fritidsudvalget i Furesø. For kan kulturkroner omsættes til ældrepleje? Og hvad er sammenhængen egentlig? Er en krone investeret i kultur måske ikke ligefrem to kroner sparet i pleje og sundhed? Vil vi hellere lukke biblioteker? Museer? Foreningslokaler? Svømmehaller og idrætsanlæg? Det tror jeg er en rigtig dårlig idé. Snarere skal vi måske have mere af det for at sikre mentalt og fysisk sunde borgere så længe som muligt.

Lidt fakta til sammenligning:

På ældre og sundhed anvender kommunen i 620 millioner kroner (2022-tal). Heraf 247 millioner kroner på sundhed og 373 millioner kroner direkte på ældre. Rehabilitering, genoptræning, aktivitetscentre ligger på sundhedsbudgettet. Plejehjem, hjælpemidler og hjemmepleje i ældrebudgettet.

For så vidt angår kulturmidlerne bruges der ca. 81 millioner kroner i alt i Furesø i 2022. Det dækker alle aldersgrupper, fra børn, unge, voksne og seniorer. Det dækker alt fra drift af skolehaller, to store svømmehaller, fodboldbaner, foreningslokaler, aktivitetstilskud til kulturelle og folkeoplysende foreninger, biblioteker, musikskole, lokalhistoriske museer, Immigrantmuseet og de store Kulturhuse – Galaksen og Farum Kulturhus mm.

Inden for kultur og fritid opgør KL tre nøgletal (2020):

•Det samlede forbrug på kultur og fritid = 2.732 kroner/borger (nr. 7 af alle kommuner, som Arne så rigtigt skriver)

•Biblioteksåbningstider = 77,5 timer – nr. 73 – der er ikke meget åbent, men vi fastholder at have tre biblioteker og har mange udlån

•Anlæg af idræts- og fritidsfaciliteter – nr. 62 - 214,4 kroner pr. borger til bygge og anlæg af fritidsfaciliteter

I samarbejdet ”Kulturmetropolen” på tværs af 9 kommuner ser vi, hvilken forskel kultur gør for sundhed – både fysisk og mentalt. Det er et felt der forskes intensivt i og med vedtagelsen af ”Kulturens Analyseinstitut” på finansloven kommer vi til at se yderligere evidens for sammenhængene. Det er bare en af grundene til at vi ikke skal være bange for at bruge penge på kultur – tværtimod skal vi se det som en investering i livskvalitet.

I Furesø har vi f.eks. afprøvet læsegrupper på vores biblioteker for at forebygge demens – og vi har haft skriveforløb og billedkunstforløb for psykisk sårbare.

Jeg er helt med på, at Arne Ziegler skriver om de plejekrævende ældre, og der kan ikke herske tvivl om, at vi skal have meget opmærksomhed her. Men at stirre blindt på nøgletal er kun noget af sandheden. Kultur fremmer mental og fysisk sundhed. Det lever vi både længere og bedre af og det udskyder sundhedsudgifter.

Og når det er sagt, så skal der kigges på mismatchet mellem udgifter og behov for de plejekrævende ældre. Vi er ikke den eneste kommune med demografien imod os, og der skal tænkes innovativt, bruges velfærdsteknologi, rekrutteres og fastholdes personale og undersøges hvordan civilsamfundet kan spille en rolle på frivillig basis. Der er nok at tage fat på, men det er ikke et enten-eller – men et ”både-og” til kultur og ældrepleje.