Alle ville tale med den ukrainske klub til stormøde

ROSKILDE: Den 1. april overtager Roskilde Kommune officielt Sct. Hans vest. Her er der allerede en del boliger, og der er mulighed for at lave endnu flere sovepladser. Dermed er Roskilde godt rustet til at huse ukrainske flygtninge.

- Vi kender ikke omfanget af ukrainske flygtninge, men der er ikke tvivl om, at vi får nogle gæster, sagde borgmester Tomas Breddam (S), da stormødet med en række interesserede borgere og organisationer fandt sted i kantinen på Roskilde Rådhus søndag eftermiddag.

Der var godt 100 deltagere på mødet, hvor hovedparten var kommet for at gøre en forskel for flygtningene på den ene eller anden måde.

Formand for Ukrainsk Klub i Roskilde, Halyna Kozlenko var tydeligt bevæget, da hun fik ordet og bad om et minuts stilhed for alle dem, som allerede har mistet livet i Ukraine.

Ukrainsk Klub i Roskilde blev etableret i 2018 og har cirka 70 medlemmer.

- Lige nu ankommer der mange nye medlemmer, fortalte Halyna Kozlenko og forklarede, at de er en del af en større organisation for ukrainere i Danmark.

Normalt er klubbens primære funktion søndagsmøder, hvor der er undervisning og aktiviteter for børn, samt også nogle hold for voksne.

Nu er der masser af nye opgaver. Det er indkvartering af flygtninge, hjælp til at oversætte og eksempelvis psykologihjælp.

Siden den 24. februar har klubben været med til at sende 300 tons nødhjælp til Ukraine via den landsdækkende organisation.

Klubben havde da også et stærkt budskab for at være på mødet.

- Vores ressourcer er begrænset. Vi har brug for alt, sagde Halyna Kozlenko og påpegede, at det også er vigtigt at hjælpe i selve Ukraine.

- Hvis man modtager nogen fra Ukraine, så skal man ikke registrere dem som flygtninge lige nu. Vent, sagde Halyna Kozlenko og forklarede, at der er en særlov på vej, som formentlig bliver godkendt på onsdag og træder i kraft på torsdag, og Roskilde Kommune vil stadig gerne hjælpe, selv om nye ukrainere i disse dage ikke bliver registreret som flygtninge.

Søger brugte møbler

Vicekommunaldirektør Martin Lindgreen forklarede, at særloven betyder, at ukrainere ikke skal søge asyl, men kan tage ophold i Danmark. Dermed bliver de ikke en statslig opgave, men en kommunal opgave.

- Vi skal sørge for husly, kost, cpr.nr., ydelser, pasning af børn, skolegang og hjælp med at søge job, sagde Martin Lindgreen og fortalte, at husly er det første, der skal være styr på.

Her har Roskilde Kommune allerede 50-60 boliger klar, og går nu i gang med at klargøre de boliger, der er på Sct. Hans.

Her bliver en stor opgave at skaffe møbler til boligerne. Selv om kommunen formentlig kommer til at købe nogle nye møbler, bliver der også mulighed for at aflevere brugte brugbare møbler direkte på Sct. Hans allerede fra mandag eftermiddag.

Temafællesskaber

Fra salen kom der en del idéer, som blev delt op i temaer. Det var eksempelvis familieaktiviteter, mentorhjælp og privat indkvartering. Temaerne blev skrevet på store stykker papir og spredt rundt i kantinen.

Så kunne interesserede samle sig ved hvert tema og tale om, hvordan de konkret kunne få det gennemført.

Ved et bord var emnet Krudthuset i Veddelev, som tidligere har huset flygtninge.

- Jeg har ikke været ude at se det, sagde Martin Lindgreen og forklarede, at i første omgang bliver boligerne på Sct. Hans brugt, men Krudthuset kan komme i spil senere.

Et par borgere ved bordet påpegede, at der er så meget fællesskab i Veddelev, at ukrainerne vil have gode muligheder for at blive integreret og få hjælp her.

Mød den ukrainske klub

Da tiden var ved at være gået, var det tydeligt, at folk sagtens kunne være blevet ved længe endnu. Især ved bordet, hvor Ukrainsk Klub i Roskilde sad, var der kø for at tale med medlemmerne.

Derfor blev der hurtigt lavet en ekstra mulighed. På tirsdag den 15. marts klokken 15-18 er der mulighed for at møde den ukrainske forening i Byens Hus.

Alle tiltag og idéer er samlet på viskaber.roskilde.dk. Derudover er der også en facebookside “Roskilde hjælper ukrainere i Roskilde og omegn”.

Foto: Foto Jens Wollesen
Foto: Foto Jens Wollesen
Foto: Foto Jens Wollesen
Foto: Jens Wollesen
Foto: Foto Jens Wollesen
Foto: Foto Jens Wollesen