De gode viljer står i kø

Foto: Jens Wollesen

De gode viljer står nærmest i kø, og mange mennesker i Roskilde vil gøre meget for at hjælpe de ukrainere, der flygter hertil for at slippe væk fra Ruslands invasion og undertrykkelse.

Den store medmenneskelige hjælpsomhed kom tydeligt frem, da kommunen i samarbejde med en række humanitære organisationer søndag havde indbudt alle interesserede til et koordineringsmøde i rådhusets kantine, hvor over 100 var mødt frem.

Blandt medarrangørerne var de lokale afdelinger af Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, Red Barnet og Den Ukrainske Klub i Roskilde.

Borgmester Tomas Breddam (S) bøde velkommen og glædede sig over den store opbakning.

- Vi kender endnu ikke opgavens indhold eller omfang. Men det er sikkert, at vi i den kommende tid kan vente mange ukrainere til Roskilde, og det må vi forberede.

- Under den seneste flygtninge-strøm fra Syrien i 2015 ydede mange frivillige i Roskilde en meget stor indsats, og nu får vi mindst brug for noget tilsvarende igen, sagde Tomas Breddam.

En række andre lokale politikere var også mødt op. Fra byrådet kom Chili Preisler (S), Lars Lindskov (K), Trine Borre (K), Pierre Kary (K), Merete Dea Larsen (DF) og Maren Hessner (R), og fra regionsrådet var Jorun Bech (S) dukket op.

Mange gode ideer

Mødet blev ledet af Kathrine Krone fra Byens Hus, der sørgede for, at mange kunne komme frem med deres ideer, uden at det blev for langstrakt om egne fortræffeligheder.

Ud fra de temaer, som kom frem, blev der sammensat grupper, som kunne arbejde videre med forskellige forslag og skabe yderligere kontaktnet.

Dagens største bifald gik til to 14-årige skolepiger, Hanne og Line. De havde på deres vej fået organiseret en indsamling af flasker, og da det hele blev lagt sammen, havde de fået et beløb på 3.824 kroner.

tk

Foto: Foto Jens Wollesen
Foto: Foto Jens Wollesen
Foto: Foto Jens Wollesen