Nye planer for Bregnerød Kro

BREGNERØD: Hæderkronede Bregnerød Kro er ikke glemt og borte.

Rederiet Føniks købte den nedslidte kro på tvangsauktion i april 2019. Senere samme år var Peter og Jesper Djørup samt Finn Skovbo Petersen klar til at præsentere et projekt, som skulle forvandle Bregnerød Kro til et moderne hotel med respekt for det oprindelige byggeris historiske værdier.

Projektet blev modtaget med begejstring i lokalområdet og hos Furesø Kommune, men ikke desto mindre stødte ejerne på uoverkommelige udfordringer, da Erhvervsstyrelsen ikke kunne godkende projektet, idet der manglede det fornødne antal parkeringspladser til hotelvirksomhed med et stort antal lejligheder. Furesø Kommune arkitektråd kastede sig også over projektet. Det har taget tid at nå frem til et nyt projekt.

- Kravene til antal parkeringspladser har gjort det nødvendigt at ændre projektet fra et hotel med mange værelser til et projekt med færre, men større hotellejligheder. Projektet er målrettet ex-pats i tidsbegrænsede stillinger hos de store virksomheder omkring Hillerød, Allerød og Birkerød, forklarer Jesper Djørup.

Der bliver ca. 29 hotellejligheder i varierende størrelser fra 45 til 120 kvadratmeter, men der bliver også noget for de lokale. De to bevaringsværdige bygninger ud mod Bregnerød Byvej renoveres. Her er det planen at indrette krostue og restaurant på første sal med udsigt over markerne. I stueetagen indrettes et destilleri, som vil fremstille whisky eller gin.

- Der vil blive adgang for de lokale til spisning og krohygge, men det skal tilpasses antallet af parkeringspladser, fortæller Jesper Djørup, som forventer en restaurant med plads til 50 spisende gæster.

Den resterende del af den nedslidte kro rives ned for at give plads til nybyggede hotellejligheder. Jesper Djørup er tømreruddannet og har arbejdet for at bevare facaderne, men det bliver ikke muligt.

- Vi kommer til at genanvende så mange materialer som muligt. De gamle spær vil blive brugt til at lave reoler til destilleriet, siger Jesper Djørup.

Det oprindelige projekt var prissat til ca. 25 mio. kr.. Det nye projekt bliver væsentligt dyrere, men et prisoverslag vil Jesper Djørup ikke ud med endnu.

- Det har taget lang tid at nå frem til et nyt projekt. Kommunens arkitektråd har brugt meget tid på det. Det har selvfølgelig været frustrerende at der er gået så lang tid, men det nye projekt er langt bedre og gennemarbejdet ned til de mindste detaljer. På den måde har det været en god oplevelser, forklarer Jesper Djørup.

Projektet er på dagsordenen i Furesø Kommunes Planudvalg. Her skal det besluttes om, det skal sendes i forhøring.

- Vi har været i dialog med Bregnerød Borgerforening, som er meget positive overfor projektet. Vi håber, at alle andre i området vil have den samme holdning, siger Jesper Djørup.