Sjællandske Medier bliver 100 procent ejer af Radio Køge

Radio: Sjællandske medier overtaget fuldt ejerskab af Radio Køge efter efter 34 års samarbejde med Køge Arbejdsgiver Netværk og LO Køge Bugt.

Sjællandske Medier bliver 100 procent ejer af Radio Køge.

Siden etableringen i 1987 har Radio Køge været et fælles drevet selskab med en tredjedel ejerskab til hhv. Køge Arbejdsgiver Netværk, LO Køge Bugt og Sjællandske Medier. Radio Køge har i perioden opbygget en helt unik position i Køge og omegn, men med de seneste års udvikling på radioområdet har der i den hidtidige ejerkreds været fuld enighed om, at en fortsat styrkelse af Radio Køge bedst sker med Sjællandske Medier som eneejer. Radioens positionen skal fortsat udbygges samtidig med, at samarbejdet med Sjællandske Mediers anden radiostation Radio SLR skal udnyttes. Det fulde ejerskab kombineret med de nye DAB-sendetilladelser på Sjælland afspejler Sjællandske Mediers strategiske fokus på lyd og radio.

Siden Radio Køge blev etableret i 1987 af de tre ejere, har ejerkonstruktionen været en afgørende faktor, der i samspil med kommunen og hele byens opbakning til radioen har gjort, at Radio Køge i dag har en unik position og er involveret i byens udvikling og kulturliv.

Aftalen om overdragelse blev indgået og gennemført lige før jul, og alle medarbejdere og aktiviteter fortsætter i det nye setup.

– Vi er rigtig glade for, at vi sammen med de hidtidige medejere er blevet enige om, at Sjællandske Medier er de rigtige til at drive Radio Køge videre i et marked, hvor der sker fantastisk meget på lyd/radio området. Vi vil gerne takke arbejdsgivernetværket og LO for et unikt samarbejde, som har været afgørende for Radio Køges udvikling og helt unikke position i dag. Vi er overbevist om, at stærke lokale medier trives bedst med bred lokal opbakning. Der forestår nu et arbejde i at udnytte de synergier, der ligger i forhold til Radio SLR og vores øvrige platforme generelt. Der ligger et stort potentiale, som vi ser frem til at forløse, siger Jens Nicolaisen, adm. direktør for Sjællandske Medier.

Hos de hidtidige medejere er den hidtidige bestyrelsesformand Jørn Rasmussen og Kim Neve, formand FH Køge-Solrød-Stevns glade for handlen, som giver Radio Køge de bedste forudsætninger fremadrettet. Rent driftsmæssigt fortsætter Radio Køge uændret.

– Det glæder mig meget, at det er lykkedes at lave en aftale, der sikrer, at Radio Køge har de bedste forudsætninger for at lykkes fremadrettet, siger den hidtidige bestyrelsesformand Jørn Rasmussen og fortsætter:

– Vi er stolte af at have været med til at gøre Radio Køge til den stærke lokalradio, den er i dag. Radio Køge er født i et usædvanligt setup af arbejdstagere, arbejdsgivere og et medie med stor opbakning lokalt og på rådhuset. Men det har været det helt rigtige for Radio Køge.

– Vi er rigtig glade og stolte over at have været med til at skabe rammerne for en stærk lokalradio, som har en meget stærk og unik position i området. Samtidig er det også det rigtige tidspunkt at sende stafetten videre, udtaler Kim Neve, formand FH Køge-Solrød-Stevns.

Foto: Henrik Jensen