Debat: Klar afgørelse i Ankestyrelsen

Svar til Jørn Rasmussen, Fair Spildevand.

Ankestyrelsen har vurderet, at det er i strid med spildevandsbekendtgørelsen, at Faxe Kommune besluttede at ville tilbagekalde »påbud om spildevandsrensning, hvis en sporstofundersøgelse ikke påviser, at en ejendoms udledning når frem til den målsatte recipient«. Jørn Rasmussen vil gerne have mig til at forklare, hvorfor denne afgørelse er lige så klar som Rigsrettens dom over Inger Støjberg.

Ankestyrelsens afgørelse er helt klar, fordi den slår fast, at en ejendom skal rense sit spildevand, hvis det bidrager til »forurening af et nedstrøms liggende vandområde«. Det gælder i følge Ankestyrelsen også, hvis der er tale om umiddelbar udledning til et vandløb, der ikke er forurenet, men hvor vandløbet løber ud i f.eks. en sø, der er forureningspåvirket.

På baggrund af en landsretsafgørelse vurderer Ankestyrelsen endvidere, at når der er en forbindelse mellem afløbet af spildevand og et forurenet vandområde, og kommunens afgørelse bl.a. er baseret på oplysninger fra drænkort og BBR-oplysninger, så kan en sporstofanalyse ikke føre til en ændret vurdering. Sporstofundersøgelser kan reelt blot bruges til at påvise, hvilket vandområde en ejendom udleder til, hvis der er tvivl om det, og ikke om der udledes spildevand. En meget klar afgørelse. Man skal rense sit spildevand, hvis det løber mod et forurenet vandområde. Klarere kan det ikke siges. Det var praksis i Faxe Kommune indtil for 4 år siden. Forhåbentlig kan Ankestyrelsens afgørelse sikre, at det bliver praksis igen.

Jørn Rasmussen finder den af Ankestyrelsen nævnte landsretsdom katastrofal. Jeg kalder tendensen til ikke at ville respektere en landsretsdom for lige så problematisk, som når nogen ikke respekterer en rigsretsdom.

Knud Erik Hansen (S), Stenagervej 28, Faxe